Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

1.24 Dlaczego lud Izraela wędrował po pustyni przez 40 lat?

Kluczowe wydarzenia Starego Testamentu

Przodkowie narodu, który później został nazwany Izraelem, wędrowali do Egiptu w czasie, gdy zapanował głód. Później, jako niewolnicy byli prześladowani przez egipskiego faraona. Bóg wybrał Mojżesza jako tego, który uwolni lud i poprowadzi go ku lepszemu życiu w Ziemi Obiecanej, którą obiecał już ich przodkom.

Faraon nie chciał jednak pozwolić na odejście Izraelitów, za co Bóg zesłał na niego szereg plag. Wówczas naród izraelski mógł wyruszyć w drogę powrotną przez pustynię. Izraelici nie byli jednak posłuszni Bogu i nie przestrzegali Jego przykazań, dlatego do Ziemi Obiecanej dotarli dopiero po czterdziestu latach.

> Czytaj więcej w książce

Bóg uwolnił swój lud z niewoli, ale później ukarał go za nieposłuszeństwo: dlatego dotarcie do Ziemi Obiecanej zajęło Izraelitom 40 lat.

Z mądrości Kościoła