DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:1.23 Waarom is Abraham zo belangrijk?
next
Volgende:1.25 Wat is het moraal van het verhaal van Job?

1.24 Waarom trok het volk Israël 40 jaar door de woestijn?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

De voorouders van het volk dat later de naam ‘Israël’ kreeg waren naar Egypte gegaan tijdens een hongersnood. Later werden ze als slaven onderdrukt door de farao van Egypte. God koos Mozes uit om de mensen te bevrijden en te leiden naar een beter leven, in het ‘beloofde land’ dat Hij eeuwen daarvoor al aan hun voorvaders had beloofd.

De farao wilde de Israëlieten niet laten gaan, waarna God rampen op hem afstuurde. Toen mocht het volk wel gaan en ze trokken weg door de woestijn. Omdat de Israëlieten slecht naar God luisterden en zijn geboden steeds overtraden, kwamen ze als straf pas na 40 jaar aan in het beloofde land. 

Als straf voor hun ongehoorzaamheid kwam het volk, pas 40 jaar nadat God het uit de onderdrukking in Egypte had weggeleid, aan in het beloofde land.