Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.23 Përse është kaq i rëndësishëm Abrahami?
next
Tjetra:1.25 Cili është morali i historisë së Jobit?

1.24 Pse u end populli i Izraelit për 40 vjet në shkretëtirë?

Ngjarjet kryesore të Besëlidhjes së Vjetër

Paraardhësit e kombit që më vonë do të quhej Izrael shkuan në Egjipt gjatë një zie buke. Më vonë u shtypën si skllevër nga faraoni i Egjiptit. Zoti zgjodhi Moisiun për të liruar popullin e vet dhe për t’i udhëhequr drejt një jete më të mirë në Tokën që ua kishte premtuar paraardhësve të tyre shekuj më parë.

Faraoni nuk donte t’i linte izraelitët të shkonin, kështu që Zoti i çoi atij fatkeqësi. Atëherë ai i lejoi njerëzit të largoheshin dhe ata udhëtuan nëpër shkretëtirë. Izraelitët nuk iu bindën Zotit dhe i thyen urdhërimet e tij prandaj ata u ndëshkuan duke u endur 40 vjet para se të arrinin në Tokën e Premtuar.

Pasi Zoti e liroi popullin e vet nga robëria, si ndëshkim për mosbindjen e tij, atyre iu deshën 40 vjet për të arritur në Tokën e premtuar .
Urtësia e Kishës

How does God reveal himself in the Old Testament?

God shows himself in the Old Testament as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin.

God makes it possible to experience him in history: with Noah he establishes a covenant to save all living things. He calls Abraham so as to make him “the father of a multitude of nations” (Gen 17:5b) and to bless “all the families of the earth” in him (Gen 12:3b). The people Israel, sprung from Abraham, becomes his special possession. To Moses he introduces himself by name. His mysterious name Yhwh, usually transcribed Yahweh, means “I am who I am” (Ex 3:14). He frees Israel from slavery in Egypt, establishes a covenant with them on Sinai, and through Moses gives them the law. Again and again, God sends prophets to his people to call them to conversion and to the renewal of the covenant. The prophets proclaim that God will establish a new and everlasting covenant, which will bring about a radical renewal and definitive redemption. This covenant will be open to all human beings. [Youcat 8]

Ja çfarë thonë Papët

Udhëtimi i popullit hebre nga Egjipti në Tokën e Premtuar zgjat për 40 vjet, një hapësirë ​​e përshtatshme kohe për ta  përjetuar besnikërinë e Hyjit. "Të të bjerë në mend udhëtimi që Zoti, Hyji yt ka bërë ta kalosh për këta dyzet vjet nëpër shkretëtirë... Petkat e tua nuk janë shqyer në trupin tënd as këmba jote nuk është ënjtur gajtë këtyre dyzet vjetëve ", thotë Moisiu në Ligjin e Përtërirë në fund të migrimit 40-vjeçar (8:2,4). [Papa Benedikti XVI, Audienca e përgjithshme, 22 shkurt 2012]