All Questions
prev
Prethodna:1.32 Što čini Duh Sveti? Trebam li ga ja?
next
Sljedeći:1.34 Je li Bog stvorio zlo? Kakve to veze ima s mojim grijesima?

1.33 Bog je jedan i u isto vrijeme trojstvo. Nije li to besmislica?

Što čini Duh Sveti?

Bog postoji kao OtacSin i Duh Sveti. Ovaj koncept trojstva znači da nam je jedan Bog prisutan na tri različita načina, naime kao tri osobe koje nas jako vole.

Ljubavni odnos između triju osoba trojstva pokazuje nam kakav je Bog u svojoj biti: ljubav. Međutim, nikada nećemo moći u potpunosti shvatiti ovu tajnu...

 

Kao tri osobe, Bog u sebi dijeli ljubav između Oca, Sina i Duha Svetoga. On želi podijeliti tu ljubav i s tobom!
Mudrost Crkve

Može li se otajstvo Presvetoga Trojstva spoznati samim razumom?

Bog je, istina, ostavio neke tragove svoga trojstvenog Bića u stvoriteljskom djelu i u starozavjetnoj objavi. No, nutrina njegova Bića kao Presveto Trojstvo tvori tajnu nedostupnu samu razumu, pa i vjeri Izraelovoj, prije Utjelovljenja Sina Božjega i poslanja Duha Svetoga. To je otajstvo objavio Isus Krist i ono je izvor sviju drugih otajstava. [KKKC 45]

Što nam Isus Krist objavljuje o otajstvu Oca?

Isus Krist nam objavljuje da je Bog “Otac” ne samo kao Stvoritelj svijeta i čovjeka, nego poglavito jer u svome krilu vječno rađa Sina, svoju Riječ, “odsjaj Slave i otisak Bića njegova” (Heb 1,3). [KKKC 46]

Tko je Duh Sveti kojega nam je Isus Krist objavio?

Duh Sveti je treća Osoba Presvetoga Trojstva. On je Bog, jedan i jednak Bogu Ocu i Sinu. On “izlazi od Oca” (Iv 15,26), koji je, kao počelo bez počela izvor čitava trojstvenoga života. On izlazi i od Sina (Filioque) vječnim darom što ga Otac daje Sinu. Poslan od Oca i od utjelovljenoga Sina Duh Sveti uvodi Crkvu “u svu istinu” (Iv 16,13). [KKKC 47]

Kako Crkva izražava svoju trojstvenu vjeru?

Svoju trojstvenu vjeru Crkva izražava ispovijedajući jedinoga Boga u tri Osobe: Oca, Sina i Duha Svetoga. Tri Božanske Osobe samo su jedan Bog jer svaka od njih je istovjetna punini jedincate i nedjeljive božanske naravi. One su zbiljski među sobom različite po odnosu jedne prema drugoj: Otac rađa Sina, Sin biva rođen od Oca, a Duh Sveti izlazi od Oca i Sina. [KKKC 48]

Kako djeluju Tri Božanske Osobe?

Nerazdvojive u svojoj biti, Božanske su Osobe nerazdvojive i u svome djelovanju: Trojstvo ima samo jedno i isto djelovanje. No, u jednome božanskome djelovanju svaka je Osoba prisutna na način koji joj je u Trojstvu vlastit.

 

“Bože moj, Trojstvo kojemu se klanjam... smiri moju dušu; učini od nje svoje nebo, svoje milo boravište i mjesto svoga počinka. Ne daj da te kada ostavim sama, nego da svim svojim bićem budem tamo, posve budna u svojoj vjeri, sva u klanjanju, sva predana tvome stvarateljskom djelovanju” (blažena Elizabeta od Trojstva). [KKKC 49]

Vjerujemo li mi u jednoga Boga ili u tri božanstva?

Vjerujemo u jednoga Boga u tri osobe (→TROJSTVO). “Bog nije samoća nego savršeno zajedništvo” (Benedikt XVI., 22. svibnja 205.).

 

Kršćani ne mole tri različita božanstva, nego jedno jedino biće, koje je u sebi jedno i otkriva se trojstveno. Da je Bog Trojstvo, znamo od Isusa Krista. On, Sin, govori o svojemu Ocu nebeskom (“Ja i Otac jedno smo”, Iv 10,30). On ga moli i šalje nam Duha Svetoga, koji je ljubav Oca i Sina. Stoga smo i kršteni “u ime Oca i Sina i  Duha Svetoga” (Mt 28,19). [Youcat 35]

Može li se logički zaključiti da je Bog trojstven?

Ne. Božje TROJSTVO je otajstvo. Da je Bog Trojstvo, znamo samo po Isus Kristu.

 

Ljudi ne mogu pomoću vlastitoga razuma otkriti Božje Trojstvo. Ipak, priznaju razumnost ovoga otajstva kada private ovu Božju →OBJAVU u Isusu Kristu. Kada bi Bog bio sam i osamljen, ne bi mogao iz vječnosti ljubiti. Kako nam je Isus pokazao, već u →STAROMU ZAVJETU (npr. Post 1,2; 18.2; 2 Sam 23,2), pa čak i u svemu stvorenomu, nalazimo tragove Božjega Trojstva. [Youcat 36]

Kako je to Bog “Otac”?

Boga štujemo kao Oca već stoga što je Stvoritelj i što svoja stvorenja prihvaća s punom ljubavlju. Isus, Sin Božji, poveo nas je još dalje kada nam je pokazao da je njegov Otac i naš Otac i poučio nas moliti “Oče naš”.

 

Već različite predkršćanske →RELIGIJE poznaju obraćanje Bogu kao “Ocu”. I prije Isusa u Izraelu se obraćalo Bogu kao Ocu (Pnz 32,6; Mal 2,10), znajući da je on i kao Majka (Iz 66,13). U ljudskomu iskustvu otac i majka su izvorište i autoritet za ono što nas podiže i nosi. Kakav je Bog doista kao Otac, pokazao nam je Isus: “Tko je vidio mene, vidio je i Oca” (Iv 14,9). U prispodobi o izgubljenomu sinu Isus govori o najdubljoj ljudskoj čežnji za milosrdnim ocem. [Youcat 37]

Tko je “Duh Sveti”?

Duh Sveti je treća osoba Presvetoga →TROJSTVA, jednaka božanstva kao Otac i Sin.

 

Kada u sebi otkrivamo Božju stvarnost, radi se o djelovanju Duha Svetoga. Bog je poslao “Duha Sina svoga u srca naša” (Gal 4,6) da nas on posve ispuni. Kršćanin u Duhu Svetomu nalazi duboku radost, nutarnji mir i slobodu. “Ta ne primiste duha robovanja da se bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: ´Abba! Oče!´´´ (Rim 8,15b). U Duhu Svetomu, kojega smo primili u krštenju i →POTVRDI, smijemo Boga zvati “Ocem”. [Youcat 38]

Je li Isus Bog? Pripada li on Trojstvu?

Isus iz Nazareta je Sin, druga božanska osoba, koju spominjemo kada molimo “u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga” (Mt 28,19).

 

Isus je bio ili nekakv prevarant, kada se stavio iznad →SUBOTE (šabbat) i kada je dopustio da ga se oslovljava božanskim naslovom “Gospodin” – ili je zaista bio Bog. Do sablazni je došlo kada je opraštao grijehe. U očima njegovih suvremenika bio je to prekršaj koji zaslužuje smrtnu kaznu. Po čudesima i znakovima, posebno po njegovu uskrsnuću, učenici su spoznali tko je Isus te su mu se molili kao Gospodinu. To je vjera →CRKVE. [Youcat 39]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Atenagora, Molba za kršćane

Priznajemo Boga i Sina njegova Logos (= Riječ) i Duha Svetoga, u biti sjedinjeni, - Otac, Sin, Duh, jer je Sin inteligencija, razum, mudrost Oca i Duh izljev, kao svjetlost od vatre. [Atenagora, Molba za kršćane, 24. poglavlje (MG 6, 945)]