All Tweets
prev
Prethodna:1.32 Što čini Duh Sveti? Trebam li ga ja?
next
Sljedeći:1.34 Je li Bog stvorio zlo? Kakve to veze ima s mojim grijesima?

1.33 Bog je jedan i u isto vrijeme trojstvo. Nije li to besmislica?

Što čini Duh Sveti?

Bog postoji kao OtacSin i Duh Sveti Ovaj koncept trojstva znači da nam je jedan Bog prisutan na tri različita načina, naime kao tri osobe koje nas jako vole.

Ljubavni odnos između triju osoba trojstva pokazuje nam kakav je Bog u svojoj biti: ljubav. Međutim, nikada nećemo moći u potpunosti shvatiti ovu tajnu...

> Pročitaj više u knjizi

 

Kao tri osobe, Bog u sebi dijeli ljubav između Oca, Sina i Duha Svetoga. On želi podijeliti tu ljubav i s tobom!