All Questions
prev
Prethodna:1.31 Tko je Duh Sveti?
next
Sljedeći:1.33 Bog je jedan i u isto vrijeme trojstvo. Nije li to besmislica?

1.32 Što čini Duh Sveti? Trebam li ga ja?

Što čini Duh Sveti?

Duh Sveti nam pomaže živjeti dobar kršćanski život. Ovu pomoć dobivamo na vrlo poseban način u krštenju i potvrdi, kada primamo i darove Duha Svetoga. Zahvaljujući Duhu Svetomu, možemo vjerovati u Boga i moliti se Njemu svim srcem (1 Kor 12,3; Gal 4,6)

Na Duhove u središtu pozornosti je Duh Sveti: slavimo dolazak Branitelja kojeg je Isus obećao svojim učenicima (Iv 14,16-17). Duh Sveti nam može pomoći svojim darovima, poput mudrosti i shvaćanja. Međutim, izbor je na nama: slobodni smo surađivati ​​s ovim darovima. Stoga, Duh Sveti nam može pomoći samo ako prihvatimo ovu pomoć i pokušamo vjerovati.

Svaki pravi izbor koji napravimo nadahnut je Duhom Svetim. Potrebna ti je njegova pomoć da živiš istinskim kršćanskim životom. Traži je!
Mudrost Crkve

“Začet po Duhu Svetom...” Što znači ovaj izraz?

Znači da je Djevica Marija začela vječnoga Sina u svome krilu po Duhu Svetomu bez čovjekova sudjelovanja: “Duh Sveti sići će na te” (Lk 1,35), rekao joj je Anđeo prilikom Navještenja. [KKKC 94]

Zašto je Marija djevica?

Bog je htio da Isus Krist ima pravu ljudsku majku, ali da mu sam Bog bude Ocem jer je htio novi početak koji dolazi ne od zemaljskih moći, nego od njega samoga.

 

Marijino djevičanstvo nije nikakva zastarjela mitska predodžba, nego je temeljno za Isusov život. Rođen je od jedne žene, ali bez ljudskoga oca. Isus Krist je odozgor poslani novi početak u sivjetu. U Evanđelju po Luki pita Marija anđela: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” (= ne spavam ni s jednim muškarcem) (Lk 1,34); anđeo joj na to odgovori: “Duh Sveti sići će na te” (Lk 1,35). Iako je Crkva od prvih vremena izrugivana zbog vjere u Marijino djevičanstvo, uvijek je vjerovala da se tu ne radi tek o simboličnu, nego o stvarnu djevičanstvu. [Youcat 80]

Kojih je to sedam darova Duha Svetoga?

Sedam darova Duha Svetoga su: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. Njima Duh Sveti “obdaruje” kršćane, tj. daje im određene moći i daje im priliku da i iznad svojih naravnih sposobnosti postanu posebna oruđa Božja u ovome svijetu.

 

Sv. Pavao kaže: “Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika” (1 Kor 12,8-10). [Youcat 310]

Koji su plodovi Duha Svetoga?

PLODOVI DUHA SVETOGA su: “ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost” (usp. Gal 5,22-23).

 

Po →PLODOVIMA DUHA SVETOGA svijet može vidjeti što postaje od čovjeka koji Bogu dopusti da ga posve prihvati, vodi i oblikuje. Plodovi Duha Svetoga pokazuju da Bog zaista igra važnu ulogu u životu kršćanina. [Youcat 311]

Koji je učinak potvrde?

Učinak je potvrde posebno izlijevanje Duha Svetoga poput onoga na Pedesetnicu. To izlijevanje u dušu utiskuje neizbrisiv biljeg i pridonosi rastu krsne milosti: dublje ukorjenjuje u božansko posinjenje, čvršće sjedinjuje s Kristom i s njegovom Crkvom, u duši osnažuje darove Duha Svetoga, daruje osobitu snagu za svjedočenje kršćanske vjere. [KKKC 268]

Što se događa u potvrdi?

U →POTVRDI se u dušu krštenika utiskuje neizbrisiv pečat, koji se može samo jednom primiti i koji tu osobu zauvijek određuje kao kršćanina. Dar Duha Svetoga je snaga odozgor u kojoj osoba čini djelatnom milost svojega krštenja i postaje “svjedok” Kristov.

 

Primiti potvrdu znači s Bogom načiniti “ugovor”. Potvrđenik kaže: Da, vjerujem tebi, svojemu Bogu, daj mi svojega Duha da te potpuno slušam, da se nikada od tebe ne odijelim i da te svjedočim sav svoj život, tijelom i dušom, riječima i djelima, u dobrim i zlim danima. A Bog kaže: Da, vjerujem ti, dijete moje – i poslat ću ti svojega Duha, da sebe sama. Posve ću te slušati. Nikada se neću ni u ovomu ni u vječnomu životu od tebe odijeliti. Bit ću u tvojemu tijelu i u tvojoj duši, u tvojim riječima i djelima. Pa čak ako me i zaboraviš, ja tebe neću – ni u dobrim ni u lošim danima. [Youcat 205]

Tko može primiti ovaj sakrament?

Može i treba ga samo jednom primiti onaj tko je već kršten, a za njegovo djelotvorno primanje mora biti u stanju milosti. [KKKC 269]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Bazilije, Duh Sveti, 16. poglavlje, 38. redak

Zamislite najprije... izvorni uzrok svega što je stvoreno, Otac; stvaralačkog uzroka, Sin; uzrok savršenstva, Duh; tako da [stvaranje] opstaje voljom Očevom, nastaje djelovanjem Sina i usavršava se prisutnošću Duha. [Sv. Bazilije, Duh Sveti, 16. poglavlje, 38. redak (MG 32, 136)]