Alle Tweets
prev
Vorige:1.32 Wat doet de Heilige Geest? Heb ik hem nodig?
next
Volgende:1.34 Maakte God het kwade? Wat heeft dit te maken met mijn zonde?

1.33 God is één en drie tegelijk. Onzinnig?

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit deze Drie-eenheid blijkt dat de ene God ons op drie verschillende manieren nabij is, namelijk in drie personen die oneindig veel van ons mensen houden.

De liefdevolle relatie tussen de drie personen van de Drie-eenheid laat zien wat God in essentie is: liefde. We zullen dit mysterie echter nooit helemaal kunnen bevatten... 

Alleen doordat Hij drie personen is, kan God dezelfde liefde delen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij wil die liefde ook met jou delen!
Uit de Wijsheid van de Kerk

Kan het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid met het menselijke verstand alleen gekend worden?

God heeft wel sporen van zijn drie-ene wezen nagelaten in de schepping en in het Oude Testament, maar zijn diepste wezen als heilige Drie-eenheid vormt een mysterie dat voor het menselijk verstand alleen niet toegankelijk is, evenmin voor het geloof van Israël, vóór de menswording van Gods Zoon en de zending van de Heilige Geest. Dit mysterie werd door Jezus Christus geopenbaard, en vormt de bron van alle andere mysteries. [CCKK 45]