All Questions
prev
Poprzedni:1.38 Dlaczego Maryja jest tak ważna?
next
Następny:1.40 Czy Maryja na zawsze pozostała dziewicą i nigdy nie zgrzeszyła?

1.39 Maryja nie jest Bogiem, więc skąd ten cały kult?

Maryja i anioły

Maryja nie jest Bogiem. Jest jednak matką Boga. Możemy ja czcić ze względu na tę szczególną rolę. Oddawanie czci to nie to samo co uwielbienie, które zarezerwowane jest wyłącznie dla Boga. Kult maryjny ma swoje źródło w Biblii. Maryja nosząc jeszcze Jezusa pod sercem, przewidziała: „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48).

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” zawiera kilka fraz pochodzących z Biblii. Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28), a krewna Maryi, Elżbieta powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1, 42). Modlitwę „Zdrowaś Maryjo” i inne modlitwy kierowane do Matki Bożej można znaleźć w aplikacji #TwGOD.

 

Jezus dał nam wszystkim Maryję za Matkę. Możemy więc modlić się do Niej i prosić Ją, aby wstawiała się za nami u swojego Syna, Jezusa.
Z mądrości Kościoła

Jak Kościół modli się do Maryi?

Kościół wzywa wstawiennictwa Maryi przede wszystkim przez modlitwę Zdrowaś Maryjo. Innymi modlitwami maryjnymi są: Różaniec, hymn Akathistos i Paraklisis, hymny i kantyki różnych tradycji chrześcijańskich. [KKKK 563]

Jaki jest tekst modlitwy „Zdrowaś Maryjo”?

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Po łacinie: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. [Youcat 480]

Co składa się na treść modlitwy różańcowej? Jakie są jej części?

1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 2. Credo (Symbol Apostolski 28). 3. Ojcze nasz. 4. Trzy razy Zdrowaś Maryjo. 5. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 6. Pięć dziesiątek Zdrowaś Maryjo – rozpoczyna za każdym razem modlitwa Ojcze nasz, a kończy Chwała Ojcu. Tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota) Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; Nawiedzenie św. Elżbiety; Narodzenie Pana Jezusa; Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni; Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnice światła (czwartek) Chrzest Jezusa w Jordanie; Cud na weselu w Kanie Galilejskiej; Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; Przemienienie na górze Tabor; Ustanowienie Eucharystii. Tajemnice bolesne (wtorek, piątek) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu; Biczowanie Pana Jezusa; Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa; Droga krzyżowa Pana Jezusa; Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Tajemnice chwalebne (środa, niedziela) Zmartwychwstanie Pana Jezusa; Wniebowstąpienie Pana Jezusa; Zesłanie Ducha Świętego; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. [Youcat 481]

Jaki rodzaj kultu odnosi się do Najświętszej Dziewicy?

Jest to kult całkiem wyjątkowy, lecz różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, który jest oddawany wyłącznie Trójcy Przenajświętszej. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii. [KKKK 198]

Czy należy modlić się do Maryi?

Tak, ponieważ Maryja jako Matka Jezusa doznaje już chwały w niebie i jest znakiem nadziei i pociechy dla wszystkich wierzących. Modlitwa do Maryi różni się jednak zasadniczo od uwielbienia należnego wyłącznie Bogu. Uwielbienie Boga wyraża się w pokornym i bezwarunkowym uznaniu Jego absolutnej zwierzchności nad wszystkimi stworzeniami. Maryja jest stworzeniem tak jak my. Ze względu na swoją łączność z Chrystusem Maryja ma szczególny macierzyński udział w Jego dziele zbawczym i dla nas wszystkich jest Matką w porządku łaski. Do Maryi możemy i powinniśmy modlić się jako do naszej orędowniczki, która prowadzi nas do Chrystusa. Dlatego Kościół obchodzi święta poświęcone Matce Bożej i zachęca do modlitwy za Jej wstawiennictwem, szczególnie do Różańca, który jest streszczeniem Ewangelii. [Youcat 149]