All Questions
prev
Vorige:1.38 Waarom heeft Maria zo’n belangrijke rol?
next
Volgende:1.40 Is Maria altijd maagd en zonder zonden gebleven?

1.39 Waarom mariadevotie als Maria geen God is?

Maria en engelen

Maria is niet God. Ze is echter wel de moeder van God. Vanwege die bijzondere rol kunnen we haar vereren. Vereren is iets anders dan aanbidding: dat laatste komt alleen God toe. Mariaverering is geworteld in de Bijbel. Zo voorspelde Maria al toen ze van Jezus zwanger was: "Voortaan prijzen alle generaties mij zalig" (Luc 1,48)Luc 1,48: Want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig..

Het gebed 'Weesgegroet' is opgebouwd uit verschillende zinnen uit de Bijbel. De aartsengel Gabriël zei tegen Maria: "Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U" (Luc 1,28)Luc 1,28: De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’, en Maria’s nicht Elizabeth zei: "Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot" (Luc 1,42)Luc 1,42: Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot.’. Het gebed 'Weesgegroet' en andere Mariagebeden vind je in de #TwGOD-app.

Jezus wees Maria aan als moeder van iedereen. Daarom kunnen we tot haar bidden en haar vragen om een goed woordje voor ons te doen bij Jezus.