All Questions
prev
Anterior:1.38 De ce este importantă Maria?
next
Următorul:1.40 Maria a rămas fecioară şi fără de păcat?

1.39 Maria nu este Dumnezeu – atunci, de ce să îi arătăm atât de mult devotament?

Maria şi îngerii

Maria nu este Dumnezeu. Totuși, ea este mama lui Dumnezeu . Datorită acestui rol special o putem onora. Cinstirea este diferită de adorare, care este rezervată numai lui Dumnezeu. Devotamentul pentru Maria este înrădăcinat în Biblie. Când a rămas însărcinată cu Isus, Maria a prezis: „De acum înainte, toate popoarele mă vor numi fericită.” (Lc 1,48)

Rugăciunea Bucură-te, Marie este alcătuită din mai multe fraze din Biblie. Arhanghelul Gabriel i-a spus Mariei: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine” (Lc. 1,28), iar verișoarea Mariei, Elisabeta, a spus: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău ”(Lc 1,42). Bucură-te, Marie și alte rugăciuni către Maria pot fi găsite în aplicația #TwGOD .

> Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

 

Jezus wees Maria aan als moeder van iedereen. Daarom kunnen we tot haar bidden en haar vragen om een goed woordje voor ons te doen bij Jezus.
Înțelepciunea Bisericii

Cum o roagă Biserica pe Maria?

Înainte de toate cu Bucură-te, Marie, rugăciunea prin care Biserica invocă mijlocirea Fecioarei. Alte rugăciuni mariane sunt Rozariul, imnul Acatist, Paraclisis, imnurile şi cântările din diferitele tradiţii creştine. [CCBC 563]

Care este rugăciunea „Bucură-te, Marie”?

Bucură-te, Marie,
cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

În latină:
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Cum se spune Rozariul?

 1. În numele Tatălui
 2. Crezul (Mărturisirea de credinţă, cf. 28)
 3. Tatăl nostru
 4. Trei „Bucură-te, Marie”
 5. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 6. Cinci decade constituite, de fiecare dată, dintr-un „Tatăl nostru”, zece „Bucură-te, Marie” şi un „Slavă Tatălui”.

In Rozariu se mediteză misterele de bucurie, de lumină, de durere şi de slavă.

 • Misterele de bucurie (luni, sâmbătă)
  1. Vestea adusă Fecioarei Maria de arhanghelul Gabriel
  2. Vizita Fecioarei Maria la sfanta Elisabeta
  3. Naşterea lui Isus
  4. Prezentarea lui Isus la templu
  5. Găsirea lui Isus in templu
    
 • Misterele de lumină ( joi)
  1. Botezul lui Isus in raul Iordan
  2. Nunta din Cana
  3. Proclamarea impărăţiei lui Dumnezeu
  4. Schimbarea la faţă
  5. Instituirea sfintei Euharistii
    
 • Misterele de durere (marţi, vineri)
  1. Agonia lui Isus in Grădina Măslinilor
  2. Biciuirea lui Isus
  3. Incoronarea cu spini
  4. Purtarea crucii
  5. Răstignirea şi moartea lui Isus
    
 • Misterele de slavă (miercuri, duminică)
  1. Învierea lui Isus
  2. Înălţarea lui Isus la cer
  3. Coborârea Duhului Sfânt
  4. Ridicarea la cer a Fecioarei Maria
  5. Încoronarea Fecioarei Maria

[Youcat 481]

Ce fel de cult se aduce sfintei Fecioare?

Este un cult aparte, însă diferă în mod esenţial de cultul de adoraţie, adus numai Preasfintei Treimi. Acest cult de veneraţie specială are o exprimare deosebită în sărbătorile liturgice dedicate Născătoarei de Dumnezeu, în rugăciunea mariană, cum este sfântul Rozariu, compendiu al întregii evanghelii. [CCBC 198]

Poate fi adorată Maria?

Nu. Numai Dumnezeu poate să fie adorat; în schimb, pe Maria putem să o cinstim ca mamă a Domnului nostru.

Prin adoraţie se înţelege recunoaşterea umilă şi necondiţionată a sublimităţii absolute a lui Dumnezeu mai presus de toate creaturile. Maria este, în schimb, o creatură asemenea nouă; este mama noastră în credinţă, iar părinţii trebuie să fie cinstiţi, aşa cum este scris deja în Biblie; ea însăşi spune: „Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită” (Lc 1,48b). În acest sens, Biserica recunoaşte locurile de pelerinaj, festivităţile, cântările şi rugăciunile mariane, ca de exemplu Rozariul, care nu e altceva decât o sinteză a Evangheliilor. [Youcat 149]