All Tweets
prev
Prethodna:2.21 Kako je rana Crkva bila organizirana?
next
Sljedeći:2.23 Koji su glavni crkveni koncili?

2.22 Što je to crkveni koncil?

Rimljani, koncili i crkveni oci

Crkveni koncil je sastanak na kojem papa i biskupi, uz pomoć stručnjaka, ispituju pitanja na koja Biblija nema gotove odgovore. Često se ta pitanja javljaju kao odgovor na krivovjerstvo ili lažnu doktrinu (negiranje ili iskrivljavanje istine o Bogu). 

Odgovori, koje je koncil pružio, postali su dio predaje Crkve. Važni koncili nazivaju se i ekumenskim koncilima, jer okupljaju predstavnike cijele Crkve.

                                                                                                                          > Pročitaj više u knjizi

Crkveni koncil sastanak je pape i biskupa kako bi konačno odgovorili na pitanja o vjeri i moralu za cijelu Crkvu.