All Questions
prev
Prethodna:2.21 Kako je rana Crkva bila organizirana?
next
Sljedeći:2.23 Koji su glavni crkveni koncili?

2.22 Što je to crkveni koncil?

Rimljani, koncili i crkveni oci

Crkveni koncil je sastanak na kojem papa i biskupi, uz pomoć stručnjaka, ispituju pitanja na koja Biblija nema gotove odgovore. Često se ta pitanja javljaju kao odgovor na krivovjerstvo ili lažnu doktrinu (negiranje ili iskrivljavanje istine o Bogu). 

Odgovori, koje je koncil pružio, postali su dio predaje Crkve. Važni koncili nazivaju se i ekumenskim koncilima, jer okupljaju predstavnike cijele Crkve.

Crkveni koncil sastanak je pape i biskupa kako bi konačno odgovorili na pitanja o vjeri i moralu za cijelu Crkvu.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Pisma, br. 54

Što se tiče onih štovanja koje čuvamo i kojih se cijeli svijet čuva, a koja ne proizlaze iz Pisma, nego iz tradicije, dano nam je da razumijemo da su ih odredili ili preporučili da ih drže sami apostoli ili plenarna vijeća, čija je nadležnost dobro utemeljena u Crkvi. [Sv. Augustin, Pisma, br. 54 (ML 33, 200)]