DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.21 Hoe was de vroege Kerk georganiseerd?
next
Volgende:2.23 Welke grote concilies waren er?

2.22 Wat is een ‘concilie’?

Romeinen en overleg

Een concilie is een kerkvergadering waarin de paus en de bisschoppen, geholpen door experts, zich buigen over vragen waar de Bijbel geen kant-en-klaar antwoord op heeft. Vaak ontstonden deze vragen naar aanleiding van ketterij of dwaalleer, dat is het ontkennen of het veranderen van de waarheid over God.

De antwoorden van de concilies zijn onderdeel van de Overlevering van de Kerk. Grote concilies worden ook wel ‘oecumenische concilies’ genoemd, omdat vertegenwoordigers van de hele Kerk bijeen komen. 

Een concilie is een vergadering van paus en bisschoppen die voor de hele Kerk een definitief antwoord geven op vragen over geloof en zeden.