All Tweets
prev
Prethodna:2.16 Je li Isus bio protiv žena?
next
Sljedeći:2.18 Što se događalo nakon Duhova?

2.17 Je li papa nasljednik sv. Petra?

Isus, apostoli i papa

Isus je imenovao ribara Šimuna Petra vođom dvanaestorice apostola . Preimenovao ga je u Petar: grčka riječ petras znači „stijena“. Isus je rekao da će svoju Crkvu sagraditi na „stijeni“, kojom je Petar bio prozvan (Mt 16,18-19) Mt 16,18-19: “A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«.

Petar i njegovi nasljednici zaduženi su za vođenje zajednice Crkve. Petrovo rukovodstvo uvijek se prenosilo s jednog pape na drugog. To znači da je i naš sadašnji papa nasljednik apostola Petra [> 2.4].

> Pročitaj više u knjizi

Isus je postavio Petra kao vođu apostola i Crkve kao cjeline. Petrova uloga prenosi se na njegove nasljednike, pape.