All Questions
prev
Prethodna:2.16 Je li Isus bio protiv žena?
next
Sljedeći:2.18 Što se događalo nakon Duhova?

2.17 Je li papa nasljednik sv. Petra?

Isus, apostoli i papa

Isus je imenovao ribara Šimuna Petra vođom dvanaestorice apostola. Preimenovao ga je u Petar: grčka riječ petras znači „stijena“. Isus je rekao da će svoju Crkvu sagraditi na „stijeni“, kojom je Petar bio prozvan (Mt 16,18-19) Mt 16,18-19: “A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.".

Petar i njegovi nasljednici zaduženi su za vođenje zajednice Crkve. Petrovo rukovodstvo uvijek se prenosilo s jednog pape na drugog. To znači da je i naš sadašnji papa nasljednik apostola Petra.

Isus je postavio Petra kao vođu apostola i Crkve kao cjeline. Petrova uloga prenosi se na njegove nasljednike, pape.

Mudrost Crkve

Zašto je Krist ustanovio crkvenu hijerarhiju?

Krist je ustanovio crkvenu hijerarhiju s poslanjem da u njegovo ime pase Božji narod i zato joj je dao vlast. Ona je načinjena od svetih službenika: biskupa, svećenika i đakona. Zahvaljujući sakramentu reda biskupi i svećenici u vršenju svoje službe djeluju u ime i u osobi Krista Glave; đakoni služe Božjemu narodu u službi (diakonia) Riječi, bogoslužja i ljubavi. [KKKC 179]

Kako se ostvaruje zborno značenje crkvenoga služenja?

Po uzoru na dvanaestoricu apostola, koje je Krist izabrao i zajedno poslao, jedinstvo članova crkvene hijerarhije u službi je zajedništva svih vjernika. Svaki biskup vrši svoju službu kao član biskupskoga zbora, u zajedništvu s papom, i s njim dijeli skrb za sveopću Crkvu. Svećenici svoju službu vrše unutar prezbiterija (svećenstva) partikularne Crkve, u zajedništvu i pod upravom vlastitoga biskupa. [KKKC 180]

Zašto crkveno služenje ima i osobno značenje?

Crkveno služenje ima i osobno značenje zato što je snagom sakramenta reda svatko odgovoran pred Kristom koji ga je osobno pozvao i povjerio mu poslanje. [KKKC 181]

Zašto Crkva nije demokratska organizacije?

Demokratski princip glasi: sva vlast proizlazi iz naroda. U CRKVI, međutim, sva vlast dolazi od Krista. Stoga Crkva ima svoje vlastito hijerarhijsko uređenje. Istodobno, Krist joj je dao i kolegijalnu strukturu.  

 

Hijerarhijski element u CRKVI sastoji se u tome da je sam Krist onaj koji u njoj djeluje kada posvećeni službenici Božjom milošću nešto čine ili daju što sami po sebi ne mogu učiniti ili dati, na primjer kada u Kristovo ime podjeljuju SAKRAMENTE i poučavaju po njegovoj ovlasti. Kolegijalni se element u Crkvi sastoji u tome da je Krist predao cjelovitu vjeru dvanaestorici APOSTOLA, čiji nasljednici pod vodstvom Petrove službe predvode Crkvu. Sabori (koncili) neodvojivo pripadaju ovomu kolegijalnom vršenju službe. I u drugim se crkvenim ustanovama, na sinodama i u vijećima, može pokazati plodnim mnoštvo duhovnih darova i univerzalnost Crkve u svijetu. [Youcat 140]

Koje je papino poslanje?

Papa, biskup Rima i nasljednik svetoga Petra, trajno je i vidljivo počelo o temelj jedinstva Crkve. On je Kristov namjesnik, glava biskupskoga zbora i pastir cijele Crkve nad kojom po božanskoj ustanovi ima potpunu, vrhovnu, neposrednu i opću vlast. [KKKC 182]

Koja je papina zadaća?

Kao nasljednik svetoga Petra i glava biskupskoga zbora →PAPA je jamac jedinstva →CRKVE. On ima najvišu dušobrižničku vlast i vrhovni autoritet u odlukama o crkvenomu nauku i stezi.

 

Isus je dao Petru jedincat položaj među apostolima. To ga je učinilo vrhovnim autoritetom u Pracrkvi. RIM – mjesna Crkva koju je Petar predvodio i mjesto njegova mučeništva – nakon njegove smrti postao je za mladu Crkvu orijentacijska točka. S Rimom se je svaka zajednica morala složiti; bila je to mjera ispravne, cjelovite i neiskrivljene apostolske vjere. Svaki je rimski BISKUP, sve do danas, poput Petra vrhovni pastir Crkve, kojoj je glava sam Krist. Samo je u tome smislu papa “Kristov namjesnik na zemlji”. Kao najviši autoritet u dušobrižništvu i naučavanju, on bdije da se vjera neiskrivljeno dalje prenosi. Kada je nužno, on mora povući dozvolu naučavanja ili kod teških prekršaja u pitanjima vjere i morala zaređenim službenicima oduzeti službu. Jedinstvo u pitanjima vjere i morala, za što jamči UČITELJSTVO, na čijemu je čelu papa, čini Katoličku Crkvu otpornom i onom koja svijetli. [Youcat 141]

Ovo kažu crkveni naučitelji

St. Augustin, Pisma, br. 53

Jer, ako treba razmotriti redoslijed nasljeđivanja biskupa, koliko ih sigurnije, istinitije i sigurnije prebrojavamo od Petra, kojemu je Gospodin, kao predstavnika cijele Crkve, rekao: 'Na ovoj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati' (Mt 16, 18). Jer, Petra je naslijedio Linus, Linusa Klement, Klementa Anaklet, Anakleta Evarist... [St. Augustin, Pisma, br. 53 (ML 33, 196)]