DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.21 Ako bola organizovaná prvotná cirkev?
next
Ďalej:2.23 Ktoré cirkevné koncily boli najdôležitejšie?

2.22 Čo je to cirkevný koncil?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Cirkevný koncil je stretnutie, na ktorom pápež a biskupi za pomoci odborníkov skúmajú otázky, na ktoré nemá Biblia priamu odpoveď. Tieto otázky sa objavujú v reakcii na herézu alebo falošné učenie (popieranie alebo upravovanie právd o Bohu).

Odpovede, ku ktorým sa koncil dopracuje, sa stávajú súčasťou Tradície Cirkvi. Dôležité koncily sa nazývajú ekumenickými koncilmi, keďže sa na nich stretávajú zástupcovia celej Cirkvi.

Cirkevný koncil je stretnutie pápeža a biskupov, kde dajú definitívnu odpoveď na otázky viery a mravov pre celú Cirkev.
Toto hovoria cirkevní otcovia

Čo sa týka zvyklostí, ktoré dodržiavame my spolu s celým svetom a ktoré nevychádzajú z Písma, ale z Tradície, máme chápať, že boli ustanovené alebo odporúčané samotnými apoštolmi alebo plenárnymi koncilmi, ktorých autorita má v Cirkvi pevný základ a opodstatnenie. [sv. Augustín, Listy, č. 54 (PL 33, 200)]