All Questions
prev
Prethodna:2.14 Mogu li biti dobar kršćanin bez Crkve?
next
Sljedeći:2.16 Je li Isus bio protiv žena?

2.15 Tko su apostoli? Tko su njihovi nasljednici?

Isus, apostoli i papa

Tijekom svog zemaljskog života Isus je izabrao dvanaest učenika ili apostola koje je poslao u svijet da pomognu ljudima i naviještaju im Njegovu poruku, Evanđelje. Doista, riječ apostol znači „onaj koji je poslan“.

Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, apostoli su nastavili to djelo. Apostoli su prenijeli službu koju su dobili od Isusa svojim nasljednicima, koje nazivamo biskupima. Današnji su biskupi, kroz dugi niz prethodnika, nasljednici apostola.

Isus je odabrao dvanaest apostola da vode Crkvu, dijele sakramente i propovijedaju evanđelje. Njihovi su nasljednici biskupi.

Mudrost Crkve

Koji ovlast u Kraljevstvu Isus daje svojim apostolima?

Isus odabire Dvanaestoricu, buduće svjedoke Uskrsnuća, i daje im da sudjeluju u njegovu poslanju: zato im je dao udjela u svojoj vlasti da poučavaju, odrješuju od grijeha te izgrađuju i upravljaju Crkvom. U tome zboru Petar prima “ključeve Kraljevstva” (Mt 16,19) i zauzima prvo mjesto sa zadaćom da čuva vjeru u njezinoj cjelovitosti i da u njoj utvrđuje svoju braću. [KKKC 109]

U čemu je poslanje apostola?

Riječ apostol znači poslanik. Isus, Očev Poslanik, između svojih učenika pozva k sebi dvanaestoricu i ustanovi ih kao svoje apostole, učinivši ih odabranim svjedocima svoga uskrsnuća i temeljima svoje Crkve. Naloži im da nastave njegovo poslanje rekavši: “Kao što mene posla Otac, tako i ja šaljem Vas” (Iv 20,21) i obećavši da će biti s njima sve do svršetka svijeta. [KKKC 175]

Zašto je Isus pozvao apostole?

Isus je oko sebe imao velik krug učenika, muškaraca i žena. Iz toga je kruga izabrao dvanaestoricu muškaraca, koje je nazvao APOSTOLIMA (Lk 6,12-16). Apostole je posebno poučio i dao im različite zadatke: “Posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesne” (Lk 9,2). Isus je tu dvanaestoricu apostola poveo na svoju Posljednju večeru, gdje im je predano poslanje: “Ovo činite meni na spomen” (Lk 22,19b). 

 

APOSTOLI su postali svjedoci Isusova uskrsnuća i jamci njegove istinitosti. Nakon Isusove smrti nastavili su Isusovo poslanje. Izabrali su i svoje nasljednike za tu službu: BISKUPE. Nasljednici apostola i danas vrše od Isusa predanu vlast: oni predvode, poučavaju i slave bogoslužje. Zajedništvo je apostola postal temelj jedinstva CRKVE (APOSTOLSKO NASLJEDSTVO). Među dvanaestoricom posebno mjesto ima Petar, kojemu je Isus predao posebnu vlast: “Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju” (Mt 16,18). Iz osobita Petrova mjesta među apostolima proizašla je papinska služba. [Youcat 92]

Zašto Crkvu nazivamo apostolskom?

→CRKVU nazivamo apostolskom jer je utemeljena na →APOSTOLIMA, drži se apostolske predaje i predvode je nasljednici apostola.

 

Isus je pozvao APOSTOLE za svoje najbliže suradnike. Bili su njegovi svjedoci. Poslije uskrsnuća više im se puta ukazao. Poslao im je Duha Svetoga i poslao ih je kao svoje opunomoćene poslanike u sav svijet. U prvoj Crkvi bili su jamci jedinstva. Svoje su poslanje i punomoć predali dalje, polaganjem ruku, svojim nasljednicima BISKUPIMA. Taj se slijed naziva APOSTOLSKO NASLJEDSTVO. [Youcat 137]

Što je apostolsko nasljedstvo?

Apostolsko nasljedstvo jest prenošenje apostolskoga poslanja i vlasti njihovim nasljednicima po sakramentu reda. Zahvaljujući tome prenošenju Crkva ostaje u zajedništvu vjere i života sa svojim početkom dok tijekom stoljeća sve svoje poslanje vrši za širenje Kristova kraljevstva na zemlji. [KKKC 176]

Što je Kristovo djelo u liturgiji?

U liturgiji Crkve Krist označuje i ostvaruje ponajprije svoje vazmeno otajstvo. Darom Duha Svetoga predao je apostolima i njihovim nasljednicima moć ostvarivanja djela spasenja po euharistijskoj žrtvi i sakramentima u kojima on sam djeluje kako bi svoju milost udijelio vjernicima svih vremena i po cijelome svijetu. [KKKC 222]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Spisi protiv Manihejaca