DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.21 Jak zorganizowany był wczesny Kościół?
next
Następny:2.23 Jaką rolę odegrały pierwsze sobory powszechne?

2.22 Czym jest sobór powszechny?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

Sobór to spotkanie Kościoła, na którym papież i biskupi, wspierani przez ekspertów, badają kwestie, których Biblia nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny. Takie kwestie pojawiały się często w reakcji na herezje, czyli teorie, które miały przeczyć prawdzie o Bogu lub przekształcać ją.

Odpowiedzi soborów stanowią część Tradycji Kościoła. Wielkie sobory są nazywane również „soborami ekumenicznymi” ze względu na udział przedstawicieli całego Kościoła.

 

Sobór powszechny to zebranie papieża z biskupami, które formułuje ostateczne odpowiedzi na pytania o wiarę i moralność całego Kościoła.