All Questions
prev
Předchozí:2.21 Jaké bylo uspořádání prvotní církve?
next
Následující:2.23 Které církevní koncily byly nejdůležitější?

2.22 Co je to církevní koncil?

Římané, koncily a církevní otcové

Církevní koncil je setkání, při kterém papež a biskupové za pomoci odborníků hledají řešení otázek, na něž Bible nedává hotové odpovědi. Tyto otázky často zejména v minulosti vyvstávaly v souvislosti s herezemi nebo s bludnými naukami, které popíraly nebo překrucovaly pravdu o Bohu.

Odpovědi, k nimž se dospělo na koncilech, jsou součástí Tradice církve (ta pochází už od apoštolů a předává dál všechno to, co oni přijali z Ježíšova učení a příkladu a čemu se naučili od Ducha Svatého).

Církevní koncil je setkání papeže a biskupů, na kterém dávají konečné odpovědi na věroučné a morální otázky platné pro celou církev.
Co k tomu říkají církevní otcové

Podíváme-li se na zvyky, které dodržujeme my a celý svět a které nevycházejí z Písma, nýbrž z tradice, pochopíme, že nám byly uloženy nebo doporučeny k dodržování samotnými apoštoly nebo všeobecnými koncily, jejichž autorita má spolehlivou oporu v církvi. [Sv. Augustin, Listy, č. 54 (ML 33, 200)]