All Questions
prev
Prethodna:2.29 Kakav se to duhovni preporod dogodio u srednjem vijeku?
next
Sljedeći:2.31 Zašto su postojali nasilni križarski ratovi?

2.30 Kako su nastale pravoslavne Crkve?

Muslimani, misionari i pravoslavci

U četvrtom stoljeću, Rimsko se carstvo raspalo na Zapadni i Istočni dio. Nastale su napetosti, a Istočni dio Crkve nije priznavao autoritet pape.

Godine 1054. dogodio se konačni raskol između Rimokatoličke crkve na zapadu i Istočne pravoslavne crkve na istoku. Međutim, neke su Crkve na Istoku od tada ponovno priznale autoritet pape; to su istočni katolici. Razlike između Katoličke crkve i Pravoslavne crkve uglavnom se ne tiču ​​sadržaja vjere već oblika upravljanja.

Godine 1054. nastao je raskol između Katoličke crkve i Istočne pravoslavne crkve. Ne razlikujemo se u vjeri, već u obliku upravljanja.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Ivan Pavao II., Obraćanje, 28. siječnja 2003.

Ekumenski znatan napredak već je postignut između katoličke crkve i orijentalne pravoslavne crkve. Došlo je do bitnih pojašnjenja u vezi s tradicionalnim kontroverzama o kristologiji, a to nam je omogućilo da zajedno ispovijedamo zajedničku vjeru. Ovaj napredak je najviše ohrabrujući, jer „pokazuje nam da je slijedeći put pravi i da se s pravom možemo nadati da ćemo zajednički otkriti rješenje za druga sporna pitanja“... Neka naši ekumenski napori uvijek budu usmjereni na izgradnju "civilizacije ljubavi", utemeljena na pravdi, pomirenju i miru. [Ivan Pavao II., Obraćanje, 28. siječnja 2003.]