All Questions
prev
Poprzedni:2.29 Na czym polegało średniowieczne duchowe odrodzenie
next
Następny:2.31 Po co były te okrutne wyprawy krzyżowe?

2.30 Jak powstał Kościół prawosławny?

Muzułmanie, misjonarze i prawosławni

W IV wieku Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na części zachodnią i wschodnią. W wyniku napiętej sytuacji wschodnia część Kościoła przestała uznawać zwierzchnictwo papieża.

W 1054 roku w Kościele miała miejsce wielka schizma: rozłam pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim na Zachodzie a Kościołami Cerkwi Prawosławnej na Wschodzie. Od tamtego czasu niektóre Kościoły wschodnie zaczęły z powrotem uznawać zwierzchnictwo papieża – powstały wschodnie Kościoły Katolickie. Kościół katolicki i Kościoły prawosławne nie różnią się bardzo co do istoty wiary, ale raczej co do tego, kto ma stać na ich czele.

 

W 1054 r. nastąpiła schizma między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. Nie różnimy się wiarą, tylko formą zarządzania.