All Questions
prev
Previous:2.29 Ano ang espirituwal na muling pagsilang na nangyari noong Edad Medya?
next
Next:2.31 Bakit nagkaroon ng mga bayolenteng Mga Krusada?

2.30 Paano nabuo ang mga Simbahang Orthodox?

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Noong ika-apat na siglo, ang Emperyong Romano ay nahati sabahaging silangan at kanluran. Nagkaroon ng mga tension, kung saan ang bahaging silangan ng Simbahan ay hindi kinilala ang awtoridad ng papa.

Noong 1054 isang tiyak na sekta ang lumitaw sa pagitan ng Romano Katolikong Simbahan sa kanluran at sa Simbahan ng mga Silangang Orthodox. Ilang Simbahan sa Silangan ay muling kinilala ang awtoridad ng papa; ito ay ang mga Silangang Katoliko. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Katolikong Simbahan at ng mga Simbahang Orthodox ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, ngunit kung sino ang namumuno.

Noong 1054 isang sekta sa pagitan ng Katolikong Simbahan at ng Simbahan ng mga Silangang Orthodox ang lumitaw. Hindi tayo nagkakaiba sa pananampalataya, ngunit sa uri ng pamamahala.
This is what the Popes say

Malaking pag-unlad na ecumenical ang nagawa sa pagitan ng Simbahang Katoliko at ng iba`t ibang mga Oriental Orthodox Churches. Ang mga mahahalagang paglilinaw ay naabot na patungkol sa tradisyunal na mga kontrobersya tungkol sa Christology, at pinagana nito sa atin na ipahayag nang magkakasama ang paniniwala na pinag-iisa natin. Ang pag-unlad na ito ay pinaka-nakasisigla, dahil "ipinapakita nito sa atin na ang landas na tinahak ay tama at maaari nating asahan na makatuklas ng sama-sama ang solusyon sa iba pang pinagtatalunang katanungan", isang "sibilisasyon ng pag-ibig", na itinatag sa hustisya, pagkakasundo at kapayapaan. [Pope John Paul II, Address, 28 Jan. 2003]