Alle Vragen
prev
Vorige:2.29 Wat was de ‘geestelijke opleving’ in de middeleeuwen?
next
Volgende:2.31 Waarom waren er die gewelddadige kruistochten?

2.30 Hoe ontstonden de orthodoxe Kerken?

Moslims, missionarissen en orthodoxen

In de vierde eeuw viel het Romeinse rijk uiteen in een oosters en een westers deel. Er ontstonden spanningen waarbij het oosterse deel van de Kerk het gezag van de paus niet erkende.

In 1054 ontstond een definitieve scheiding, met de Rooms-Katholieke Kerk in het westen en de Oosters-Orthodoxe Kerken in het oosten. Sommige Kerken in het oosten hebben sindsdien het gezag van de paus weer erkend, dit zijn de Oosters-Katholieken. De Katholieke Kerk en Orthodoxe Kerken verschillen niet veel wat betreft de essentie van het geloof, maar wat betreft wie de leiding heeft.

In 1054 ontstond een scheuring tussen de Katholieke Kerk & de oosterse Orthodoxe Kerken. We verschillen niet in geloof, maar in bestuursvorm.