All Questions
prev
Předchozí:2.29 K jakému duchovnímu znovuzrození došlo ve středověku?
next
Následující:2.31 Proč došlo ke krutým křížovým výpravám?

2.30 Jak vznikla pravoslavná církev?

Muslimové, barbaři a pravoslavní

Ve 4. století se Římská říše rozpadla na východní a západní část. Napětí ještě vzrostlo, když se místní církve ve východní říši zdráhaly uznat autoritu římského papeže nad celou církví.

V roce 1054 nastal definitivní rozkol mezi římskou katolickou církví na západě a pravoslavnou církví na východě. Některé z východních církví později znovu uznaly autoritu papeže. Jsou to katolické církve východního obřadu. Rozdíly mezi katolickou a pravoslavnou církví se týkají nikoliv obsahu víry, ale především uspořádání a řízení.

V roce 1054 došlo k rozkolu mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Nelišíme se ve víře, ale v uspořádání a řízení.
Co k tomu říkají papežové

Mezi katolickou církví a různými východními pravoslavnými církvemi již došlo k podstatnému ekumenickému pokroku. Bylo dosaženo zásadních vyjasnění, pokud jde o tradiční spory v kristologii, a to nám umožnilo společně vyznávat víru, která je nám společná. Tento pokrok je nanejvýš povzbuzující, protože „nám ukazuje, že sledovaná cesta je správná a že můžeme rozumně doufat, že společně objevíme vyřešení dalších sporných otázek“. Kéž je naše ekumenické úsilí vždy zaměřeno k budování „civilizace lásky“ založené na spravedlnosti, smíření a pokoji. (Papež Jan Pavel II., promluva, 28. ledna 2003)