All Questions
prev
Predchádzajúce:2.29 K akému duchovnému obrodeniu došlo v stredoveku?
next
Ďalej:2.31 Prečo došlo ku krutým križiackym výpravám?

2.30 Ako vznikla Pravoslávna cirkev?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

V štvrtom storočí sa rímske impérium rozdelilo na východnú a západnú časť. Vznikla napätá situácia, keď východná časť Cirkvi odmietla uznať autoritu pápeža.

V roku 1054 nastala definitívna schizma (rozkol) medzi rímskokatolíckou cirkvou na západe a východnou pravoslávnou cirkvou na východe. Niektoré východné cirkvi medzičasom opäť uznali autoritu pápeža: tých dnes nazývame východnými katolíkmi. Rozdiely medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou sa väčšinou netýkajú článkov viery, ale toho, kto cirkev spravuje.

V roku 1054 nastala schizma medzi Katolíckou cirkvou a Východnými pravoslávnymi cirkvami. Nelíšime sa vierou, ale formou spravovania.
Toto hovoria pápeži

Medzi Katolíckou cirkvou a Východnými pravoslávnymi cirkvami nastal zásadný ekumenický posun. Čo sa týka tradičných kristologických rozporov, podarilo sa nám vyjasniť si zásadné otázky, vďaka čomu môžeme spoločne vyznávať vieru, ktorá nás spája. Tento posun je naozaj povzbudivý, pretože „nám ukazuje, že kráčame po správnej ceste a môžeme sa nádejať, že spoločne nájdeme aj riešenia ďalších problematických bodov“… Nech teda všetko naše ekumenické snaženie vždy smeruje k budovaniu „civilizácie lásky“ založenej na spravodlivosti, zmierení a pokoji. [Pápež Ján Pavol II., príhovor, 28. januára 2003]