All Questions
prev
Prethodna:2.3 Tko presjeda Stolicom sv. Petra, Svetom Stolicom?
next
Sljedeći:2.5 Što je rimska kurija?

2.4 Kako netko može postati papa?

Crkva danas

Kada papa umre ili podnese ostavku, svi kardinali mlađi od osamdeset godina okupljaju se u Vatikanu na konklavu. Iz svojih redova biraju novog papu. Glasanje se nastavlja sve dok netko ne dobije barem dvije trećine glasova. Pitaju ga prihvaća li papinstvo, ako je odgovor potvrdan, pitaju ga koje će novo ime izabrati kao papa.

Bijeli dim, koji se uzdiže iz dimnjaka Sikstinske kapele ukazuje da je izabran novi papa.  Zatim se papu predstavlja na balkonu bazilike Svetog Petra riječima “Habemus papam!” (“Imamo papu!”)

 

Papu izabiru kardinali na konklavama u Sikstinskoj kapeli. Nakon izbora predstavi ga se svima riječima: Habemus papam!
Mudrost Crkve

Zašto je Krist ustanovio crkvenu hijerarhiju?

Krist je ustanovio crkvenu hijerarhiju s poslanjem da u njegovo ime pase Božji narod i zato joj je dao vlast. Ona je načinjena od svetih službenika: biskupa, svećenika i đakona. Zahvaljujući sakramentu reda biskupi i svećenici u vršenju svoje službe djeluju u ime i u osobi Krista Glave; đakoni služe Božjemu narodu u službi (diakonia) Riječi, bogoslužja i ljubavi. [KKKC 179]

Kako se ostvaruje zborno značenje crkvenoga služenja?

Po uzoru na dvanaestoricu apostola, koje je Krist izabrao i zajedno poslao, jedinstvo članova crkvene hijerarhije u službi je zajedništva svih vjernika. Svaki biskup vrši svoju službu kao član biskupskoga zbora, u zajedništvu s papom, i s njim dijeli skrb za sveopću Crkvu. Svećenici svoju službu vrše unutar prezbiterija (svećenstva) partikularne Crkve, u zajedništvu i pod upravom vlastitoga biskupa. [KKKC 180]

Zašto crkveno služenje ima i osobno značenje?

Crkveno služenje ima i osobno značenje zato što je snagom sakramenta reda svatko odgovoran pred Kristom koji ga je osobno pozvao i povjerio mu poslanje. [KKKC 181]

Zašto Crkva nije demokratska organizacija?

Demokratski princip glasi: sva vlast proizlazi iz naroda. U CRKVI, međutim, sva vlast dolazi od Krista. Stoga Crkva ima svoje vlastito hijerarhijsko uređenje. Istodobno Krist joj je dao i kolegijalnu strukturu.

 

Hijerarhijski element u CRKVI sastoji se u tome da je sam Krist onaj koji u njoj djeluje kada posvećeni službenici Božjom milošću nešto čine ili daju što sami po sebi ne mogu učiniti ili dati, na primjer kada u Kristovo ime podjeljuju SAKRAMENTE i poučavaju po njegovoj ovlasti. Kolegijalni se element u Crkvi sastoji u tome da je Krist predao cjelovitu vjeru dvanaestorici APOSTOLA, čiji nasljednici pod vodstvom Petrove službe predvode Crkvu. Sabori (koncili) neodvojivo pripadaju ovomu kolegijalnom vršenju službe. I u drugim se crkvenim ustanovama, na sinodama i u vijećima, može pokazati plodnim mnoštvo duhovnih darova i univerzalnost Crkve u svijetu. [Youcat 140]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Irenej, Protiv hereza

Blaženi apostoli, osnovavši i izgradivši Crkvu, predali su u ruke Linusa biskupijski ured. O ovom Linusu, Pavao spominje u poslanicama Timoteju. Njega je naslijedio Anacletus; poslije njega, na trećem mjestu od apostola, Klementu je dodijeljena biskupija. [Sv. Irenej, Protiv hereza, 3. knjiga, 3. poglavlje (MG 7, 849)]