All Tweets
prev
Prethodna:2.3 Tko presjeda Stolicom sv. Petra, Svetom Stolicom?
next
Sljedeći:2.5 Što je rimska kurija?

2.4 Kako netko može postati papa?

Crkva danas

Kada papa umre ili podnese ostavku, svi kardinali mlađi od osamdeset godina okupljaju se u Vatikanu na konklavu. Iz svojih redova biraju novog papu. Glasanje se nastavlja sve dok netko ne dobije barem dvije trećine glasova. Pitaju ga prihvaća li papinstvo, ako je odgovor potvrdan, pitaju ga koje će novo ime izabrati kao papa.

Bijeli dim, koji se uzdiže iz dimnjaka Sikstinske kapele ukazuje da je izabran novi papa.  Zatim se papu predstavlja na balkonu bazilike Svetog Petra riječima “Habemus papam!” (“Imamo papu!”)

> Pročitaj više u knjizi

 

Papu izabiru kardinali na konklavama u Sikstinskoj kapeli. Nakon izbora predstavi ga se svima riječima: Habemus papam!