Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.3 Kush “ulet” në Selinë e Shën Pjetrit, në Selinë e Shenjtë?
next
Tjetra:2.5 Çfarë është Kuria Romake?

2.4 Si bëhet dikush Papë?

Kisha sot

Kur një Papë vdes ose jep dorëheqjen, të gjithë kardinalët nën moshën tetëdhjetë vjeç mblidhen në Vatikan për një mbledhje. Ata zgjedhin një Papë të ri nga radhët e tyre. Votimi vazhdon derisa dikush të marrë të paktën dy të tretat e votave. Ai pyetet nëse e pranon papatin dhe - nëse përgjigjja është po - cilin emër do të marrë si Papë.

Tymi i bardhë që ngrihet nga oxhaku i Kapelës Sistine tregon se është zgjedhur një Papë i ri. Papa prezantohet më pas në ballkonin e Bazilikës së Shën Pjetrit me fjalët "Habemus Papam!" ("Ne kemi një Papë!")

Papa zgjidhet nga kardinalët gjatë konklavës në Kapelën Sistine. Paraqitet para të gjithëve me fjalët Habemus papam!
Urtësia e Kishës

Pse Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare?

Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare me misionin që ta ruajë popullin e Hyjit në emër të Tij, për këtë arsye i ka dhënë autoritet asaj. Ajo formohet nga mbarështuesit e shenjtë: Ipeshkvij, presbiterë, diakonë. Falë Sakramentit të Urdhrit, Ipeshkvijtë dhe presbiterët veprojnë, duke ushtruar shërbesën e tyre, në emrin dhe në personin e Krishtit krye; diakonët i shërbejnë popullit të Hyjit në diakoninë (shërbimin) e Fjalës, të liturgjisë dhe të bamirësisë. [KKKP 179]

Si vihet në jetë përmasa kolegjiale e shërbesës kishtare?

Sipas shembullit të dymbëdhjetë Apostujve, të zgjedhur dhe të dërguar së bashku nga Krishti, bashkimi i anëtarëve të hierarkisë kishtarë është në shërbim të bashkësisë së të gjithë besimtarëve. Çdo Ipeshkëv e ushtron shërbesën e vet, si anëtar i kolegjiumit ipeshkvnor, në bashkësi me Papën, duke u bërë pjesëmarrës me të në kujdesin për Kishën universale. Meshtarët e ushtrojnë shërbesën e vet në presbiterin e Kishës vendore, në bashkësi me Ipeshkvin e Vet dhe nën udhëheqjen e tij. [KKKP 180]

Pse shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal?

Shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal, meqë, në bazë të Sakramentit të Urdhrit, çdonjëri prej tyre është përgjegjës para Krishtit, i cili e ka thirrur personalisht atë, duke i dhënë misionin e tij. [KKKP 181]

Why is the Church not a democratic organization?

Democracy operates on the principle that all power comes from the people. In the Church, however, all power comes from Christ. That is why the Church has a hierarchical structure. At the same time, however, Christ gave her a collegial structure as well.  

The hierarchical element in the Church consists in the fact that Christ himself is the one who acts in the Church when ordained ministers, by God’s grace, do or give something that they could not do or give by themselves, in other words, when they administer the sacraments in Christ’s place and teach with his authority. The collegial element in the Church consists in the fact that Christ entrusted the entire faith to a group of twelve apostles, whose successors govern the Church, with the pope, the Petrine ministry presiding. Given this collegial approach, councils are an indispensable part of the Church. Yet even in other administrative bodies of the Church, in synods and councils, the manifold gifts of the spirit and the universality of the Church throughout the world can be fruitful. [Youcat 140]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Apostujt e lum, pasi e themeluan dhe e ndërtuan Kishën, e lanë në duart e Linit detyrën e ipeshkvisë. Këtë Lin, Pali e përmend në Letrat drejtuar Timoteut. Atij i pasoi Anakleti; dhe pas tij, në vendin e tretë nga Apostujt, ipeshkvia iu dha Klementit. [Shën Ireneu, Kundër herezive, Bk. 3, Kap. 3 (MG 7, 849)]