All Tweets
prev
Prethodna:2.44 Što je bio Prvi vatikanski koncil?
next
Sljedeći:2.46 Kako je Crkva ušla u dvadeseto stoljeće?

2.45 Kako je Crkva odgovorila na razvoje u devetnaestom stoljeću?

Odgovor Crkve

Budući da je Rim 1870. godine postao dijelom Kraljevine Italije, svjetovna moć pape je opala. Međutim, njegov moralni utjecaj je rastao. Nekoliko novih ideologija kritiziralo je vjeru i ocjenilo ju je nerazumnom. Kao odgovor, Crkva je razvila nove načine da objasni i pokaže razumnost vjere. Na primjer, papa je poticao znanstvena istraživanja.

Kao odgovor na socijalizam, papa Leon XIII. napisao je u pismu (encikliku) da radnici i vlasnici tvornica moraju zajedno raditi na izgradnji boljeg društva te da i država u tome ima ulogu. Pozvao je i na stvaranje radničkih sindikata. Ta enciklika smatra se prvim formalnim izrazom socijalnog nauka Crkve.

U 19. stoljeću papa je imao manju svjetovnu moć, ali veći moralni utjecaj. Branio je vjeru i prava radnika.