All Questions
prev
Prethodna:2.44 Što je bio Prvi vatikanski koncil?
next
Sljedeći:2.46 Kako je Crkva ušla u dvadeseto stoljeće?

2.45 Kako je Crkva odgovorila na razvoje u devetnaestom stoljeću?

Odgovor Crkve

Budući da je Rim 1870. godine postao dijelom Kraljevine Italije, svjetovna moć pape je opala. Međutim, njegov moralni utjecaj je rastao. Nekoliko novih ideologija kritiziralo je vjeru i ocjenilo ju je nerazumnom. Kao odgovor, Crkva je razvila nove načine da objasni i pokaže razumnost vjere. Na primjer, papa je poticao znanstvena istraživanja.

Kao odgovor na socijalizam, papa Leon XIII. napisao je u pismu (encikliku) da radnici i vlasnici tvornica moraju zajedno raditi na izgradnji boljeg društva te da i država u tome ima ulogu. Pozvao je i na stvaranje radničkih sindikata. Ta enciklika smatra se prvim formalnim izrazom socijalnog nauka Crkve.

U 19. stoljeću papa je imao manju svjetovnu moć, ali veći moralni utjecaj. Branio je vjeru i prava radnika.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Susret sa albanskim svećenicima, 31. kolovoza 2006.

19. stoljeće postalo je stoljećem velikih svetaca, nove vitalnosti za mnoštvo vjerskih zajednica, a vjera je jača od svih struja koje dolaze i odlaze... Čak i u teškim vremenima kada nedostaje zvanja, Riječ Gospodinova živi zauvijek. A onaj koji, kako je sam Gospod rekao, svoj život gradi na ovoj „stijeni“ Kristove Riječi, dobro je gradi. Stoga možemo biti sigurni. U današnje vrijeme vidimo i nove inicijative vjere. Vidimo da u Africi, unatoč svim njezinim problemima, Crkva ima nova nova zvanja, što je ohrabrujuće. [Papa Benedikt XVI., Susret sa albanskim svećenicima, 31. kolovoza 2006.]