DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.44 Jaką rolę odegrał Sobór Watykański I?
next
Następny:2.46 Jak Kościół katolicki wkroczył w XX wiek?

2.45 W jaki sposób Kościół odpowiedział na rewolucję przemysłową XIX wieku?

Odpowiedź Kościoła

W 1870 roku Rzym został włączony do Królestwa Włoch. Chociaż zmniejszyła się świecka władza papieża, wzrósł jego autorytet moralny. Nadeszła fala nowych ideologii, które krytykowały wiarę i traktowały ją jako sprzeczną z rozumem. Kościół zaczął więc szukać nowych sposobów objaśniania wiary i ukazania, że nie jest ona irracjonalna. Papież zachęcał również do prowadzenia badań naukowych.

W odpowiedzi na idee socjalizmu papież Leon XIII w swojej pierwszej encyklice zachęcał pracowników i właścicieli fabryk do wspólnej pracy nad poprawą kwestii społecznych. Państwo miało tu również do odegrania ważną rolę. Robotników natomiast papież zachęcał do zakładania katolickich związków zawodowych. Ta encyklika zapoczątkowała katolicką naukę społeczną.

 

W XIX w. papież miał mniejszą władzę świecką, ale większy autorytet moralny. Kościół skupił się na obronie wiary i praw robotników.