All Tweets
prev
Prethodna:2.43 Koje su bile posljedice Francuske revolucije?
next
Sljedeći:2.45 Kako je Crkva odgovorila na razvoje u devetnaestom stoljeću?

2.44 Što je bio Prvi vatikanski koncil?

Odgovor Crkve

Prvi vatikanski koncil [> 2,22] održan je između 1869. i 1870. godine. Bio je to susret pape i biskupa. Razdoblje ugnjetavanja Crkve tijekom i nakon Francuske revolucije [> 2,43] upravo je završilo, a protucrkvena politika bila je porastu u nekoliko drugih zemalja

Koncil je nastojalo postići odgovarajuću ravnotežu između intelekta (razuma) i vjere [> 1.5], tvrdeći da je oboje potrebno za ispravno razumijevanje Isusove poruke. Zaključena je nepogrešivost određenih papinih izjava. Isus je Petru dao ovlasti voditi ranu Crkvu i imati zadnju riječ u sukobima. Papa [> 2,17] također ima ovu ovlast, jer je nasljednik svetog Petra i vodi ga Duh Sveti [> 1,32].

> Pročitaj više u knjizi [>Order in English]

Prvi vatikanski koncil odgovorio je na ideološke promjene tako što je formulirao ispravan odnos između vjere i razuma te autoriteta pape.
This is what the Popes say

We know that the First Vatican Council was interrupted because of the Franco-Prussian War, and so it remained somewhat one-sided, incomplete, because the doctrine on the primacy – defined, thanks be to God, in that historical moment for the Church, and very necessary for the period that followed – was just a single element in a broader ecclesiology, already envisaged and prepared. So we were left with a fragment. And one might say: as long as it remains a fragment, we tend towards a one-sided vision where the Church would be just the primacy. So all along, the intention was to complete the ecclesiology of Vatican I. [Pope Benedict XVI, Meeting with the clergy of Rome, 14 Feb. 2013]