All Questions
prev
Prethodna:2.43 Koje su bile posljedice Francuske revolucije?
next
Sljedeći:2.45 Kako je Crkva odgovorila na razvoje u devetnaestom stoljeću?

2.44 Što je bio Prvi vatikanski koncil?

Odgovor Crkve

Prvi vatikanski koncil održan je između 1869. i 1870. godine. Bio je to susret pape i biskupa. Razdoblje ugnjetavanja Crkve tijekom i nakon Francuske revolucije upravo je završilo, a protucrkvena politika bila je u porastu u nekoliko drugih zemalja

Koncil je nastojalo postići odgovarajuću ravnotežu između intelekta (razuma) i vjere, tvrdeći da je oboje potrebno za ispravno razumijevanje Isusove poruke. Zaključena je nepogrešivost određenih papinih izjava. Isus je Petru dao ovlasti voditi ranu Crkvu i ima zadnju riječ u sukobima. Papa također ima ovu ovlast, jer je nasljednik svetog Petra i vodi ga Duh Sveti.

Prvi vatikanski koncil odgovorio je na ideološke promjene tako što je formulirao ispravan odnos između vjere i razuma te autoriteta pape.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI. Susret s klerom Rima, 14. veljače 2013.

Znamo da je Prvi vatikanski sabor prekinut zbog francusko-pruskog rata i tako je ostao pomalo jednostran, nepotpun, jer je doktrina o primatu - definirana, hvala Bogu, u tom povijesnom trenutku za Crkvu, i vrlo potreban za razdoblje koje je uslijedilo - bio je samo jedan element u široj crkvenoj ekleziologiji, već predviđen i pripremljen. Tako nam je ostao fragment. I moglo bi se reći: sve dok ostane fragment, skloni smo jednostranom viđenju, gdje bi Crkva bila samo primat. Uskoro je namjera bila dovršiti ekleziologiju Vatikana I. [Papa Benedikt XVI. Susret s klerom Rima, 14. veljače 2013.]