DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.4 Što je to uopće istočni grijeh i čovjekov pad?
next
Sljedeći:1.6 Mogu li prepoznati Boga u prirodi i u svijetu?

1.5 Proturječe li si međusobno znanost i vjera?

Stvaranje ili slučajnost?

Ako vjerujemo da je Bog sve napravio, onda se ne trebamo brinuti zbog znanstvenih činjenica koje navodno proturječe vjeri. Naprotiv, znanost je sjajan način da se bolje upoznamo s Božjim stvaranjem i na taj način naučimo više o Bogu!

S druge strane, vjera osvjetljava djela znanosti. Na primjer, sve što je moguće, ne znači da je i moralno dopušteno. Istraživanja, koja uključuju uništavanje ljudskih embrija samo su jedan primjer neetičke uporabe znanstvenih saznanja.

Istina ne proturječi sama sebi bilo da je otkrivena putem znanosti ili putem vjere. Isus je rekao: “Istina će vas osloboditi.”

Mudrost Crkve

Zašto je važno ispovjediti „U početku stvori Bog nebo i zemlju“ (Post 1, 1)?

Jer je stvaranje temelj svih spasenjskih nauma Božjih, očituje Božju svemoguću i mudru ljubav, prvi je korak prema savezu jedinoga Boga s njegovim narodom, početak je povijesti spasenja koja dostiže vrhunac u Kristu, prvi je odgovor na čovjekova temeljna pitanja glede vlastita podrijetla i vlastite svrhe. [KKKC 51]

Čine li prirodne znanosti Stvoritelja suvišnim?

Ne. Rečenica „Bog je stvorio svijet“ nije zastarjela prirodoznanstvena tvrdnja. Radi se o teološkomu izričaju, dakle o izričaju o božanskom smislu (theos = Bog, logos = smisao) i podrijetlu stvari.

 

Izvještaj o stvaranju nije nikakav prirodoznanstveni model koji objašnjava početak svijeta. “Bog je stvorio svijet” je teološki izričaj u kojemu se radi o odnosu između Boga i svijeta. Bog je htio da svijet bude; on ga podupire i vodi potpunu ostvarenju. Biti stvoren jest trajna značajka stvorenja i temeljna istina o njima. [Youcat 41]

Što Sveto pismo uči o stvaranju vidljivog svijeta?

Pripovijedanjem o “šest dana” stvaranja Sveto pismo omogućuje da spoznamo vrijednost stvorenoga i njegovu svrhovitost, a to je slava Božja i služenje čovjeku. Sve što postoji svoje postojanje duguje Bogu od kojega prima vlastitu dobrotu i savršenost, vlastite zakone i vlastito mjesto u svijetu. [KKKC 62]

Kakva je veza među stvorenjima?

Među stvorenjima po Božjoj volji postoji međuovisnost i hijerarhijski odnos. Istodobno među njima vladaju jedinstvo i solidarnost, jer svima je isti Stvoritelj, sve ih On ljubi i određena su na njegovu slavu. Poštivati zakone upisane u stvorenje i odnose koji proizlaze iz naravi stvari počelo je mudrosti i temelj morala. [KKKC 64]

Dolaze li i prirodni zakoni i poredak od Boga?

Da. Prirodni zakoni i ustrojstvo prirode pripadaju Božjim stvorenjima.

 

Čovjek nije prazan list. Obilježen je redom i prirodnim zakonima koje je Bog utisnuo u svoja stvorenja. Kršćanin ne čini jednostavno “što ga je volja”. Zna da šteti sebi i okolišu kada niječe prirodne zakone, kada se služi stvarima protiv njihova reda i kada želi biti pametniji od Boga, koji ih je stvorio. Iznad je ljudskih sposobnosti moći se iz temelja razviti sam od sebe. [Youcat 45]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Laktancije, Božanski zavodi

Religija se ne može odijeliti od mudrosti, niti se mudrost može odvojiti od religije; jer je isti Bog, kojeg bi ga trebalo razumjeti, koji je dio mudrosti, i štovati ga, što je dio religije. [Laktancije, Božanski zavodi, 4. knjiga, 4. poglavlje (ML 6, 456)]