All Questions
prev
Prethodna:2.42 Koju je ulogu imala Crkva u prosvjetiteljstvu?
next
Sljedeći:2.44 Što je bio Prvi vatikanski koncil?

2.43 Koje su bile posljedice Francuske revolucije?

Odgovor Crkve

Francuska revolucija započela je 1789. godine i bila je antiklerikalna i vrlo nasilna. Revolucionari su željeli izbrisati svaki trag kršćanstva i zato su pogubili tisuće katolika i oduzeli crkvenu imovinu.

Kasnije je Napoleon Bonaparte osvojio Rim i papinske države. Godine 1801. papa Pio VII. potpisao je ugovor s Napoleonom. Nakon toga, uslijedilo je ponovno oživljavanje Crkve u Francuskoj, iako je Crkva u svojoj slobodi još uvijek bila vrlo ograničena. Nakon što je 1815. godine Napoleon poražen, Sveta Stolica ponovno je preuzela kontrolu nad većinom Papinskih Država.

Francuska revolucija dovela je ugnjetavanja Crkve. Pape i biskupi zauzeli su obrambene stavove. Vjerski život uskoro je ponovno procvjetao.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., U nadi spašeni, br. 19

Francuska revolucija bila je pokušaj uspostave vladavine razuma i slobode kao političke stvarnosti... Europa prosvjetiteljstva je s tim fascinacijama gledala na prošlost, ali tada je, kako su se razvijali, trebala ponovno reflektirati razum i slobodu. [Papa Benedikt XVI., U nadi spašeni, br. 19]