All Questions
prev
Predchádzajúce:2.44 Čo je to Prvý vatikánsky koncil?
next
Ďalej:2.46 Ako vstúpila cirkev do 20. storočia?

2.45 Ako reagovala Cirkev na rozvoj v 19. storočí?

Odpoveď cirkvi

Keďže Rím v roku 1870 anektovalo Taliansko, svetská moc pápeža upadala. Jeho morálny vplyv však rástol. Hneď niekoľko nových ideológií kritizovalo vieru a hovorilo o nej ako o nerozumnosti. V reakcii na to Cirkev rozvíjala nové spôsoby vysvetlenia a preukázania zmysluplnosti viery. Pápež napríklad podporoval vedecký výskum.

Ako odpoveď na socializmus napísal pápež Lev XIII. list (encykliku), že lepšiu spoločnosť majú spolu budovať pracovníci a majitelia tovární, a že aj štát má v tomto snažení plniť istú úlohu. Okrem toho volal po vzniku katolíckych odborov. Táto encyklika sa považuje za prvé formálne vyjadrenie sociálnej náuky Cirkvi.

V 19. storočí mal pápež menej svetskej moci, ale väčší morálny vplyv. Obraňoval vieru a práva robotníkov.
Toto hovoria pápeži

19. storočie sa stalo storočím veľkých svätcov, novej vitality pre množstvo náboženských kongregácií a viera bola silnejšia než všetky názorové prúdy, ktoré sa objavovali a mizli. Aj v ťažkých časoch, keď nie je dostatok povolaní, Pánovo Slovo žije naveky. A ten, kto podľa Pánových slov vybuduje svoj život na skale Kristovho Slova, vybuduje ho dobre. Môžeme mať teda istotu. Aj v dnešnej dobe vidíme nové iniciatívy viery. Vidíme, že v Afrike má Cirkev aj napriek všetkým ťažkostiam nové povolanie, čo je povzbudivé. [Pápež Benedikt XVI, stretnutie z kňazmi v Albane, 31. augusta 2006]