All Tweets
prev
Prethodna:2.50 Što je toliko važno kod Ivana Pavla II.?
next
Sljedeći:2.52 Što je ’Folkekirken’?

2.51 Kako djeluje Švedska luteranska Crkva?

Crkva u dvadesetom stoljeću

Švedska crkva evangelička je luteranska i nacionalna crkva sa 6,4 milijuna članova (gotovo 70% stanovništva). Osnovana je luteranskom reformacijom [> 2,36] 1517.godine. Švedska crkva nema papu svoga poglavara. Povijesno, usko je vezana za švedsku državu i monarhiju.

U Švedskoj, katolici i luterani imaju važne zajedničke stvari: vjera u Trojedinog Boga, prihvaćanje jednih drugih krštenjem i čitanje iste Biblije. Dok katolici imaju sedam sakramenata [> 3.35}, luterani imaju samo dva: krštenje [> 3.36] i euharistiju [> 3.48]. Od 1958. godine u Švedskoj crkvi dopuštaju svećenice [> 3,41]. Papa Franjo je 2016. godine posjetio Švedsku i upoznao se s nadbiskupom Švedske crkve, kako bi obilježio 500. obljetnicu reformacije iz 1517. godine.

Švedska crkva nastala je za vrijeme reformacije i članica je Luteranske svjetske federacije. Danas ima dobar odnos s Katoličkom crkvom.