All Questions
prev
Prethodna:2.50 Što je toliko važno kod Ivana Pavla II.?
next
Sljedeći:2.52 Što je ’Folkekirken’?

2.51 Kako djeluje Švedska luteranska Crkva?

Crkva u dvadesetom stoljeću

Švedska crkva evangelička je luteranska i nacionalna crkva sa 6,4 milijuna članova (gotovo 70% stanovništva). Osnovana je luteranskom reformacijom 1517. godine. Švedska crkva nema papu za svoga poglavara. Povijesno, usko je vezana za švedsku državu i monarhiju.

U Švedskoj, katolici i luterani imaju važne zajedničke stvari: vjera u Trojedinog Boga, prihvaćanje jednih drugih krštenjem i čitanje iste Biblije. Dok katolici imaju sedam sakramenata, luterani imaju samo dva: krštenje i euharistiju. Od 1958. godine u Švedskoj crkvi dopuštaju svećenice. Papa Franjo je 2016. godine posjetio Švedsku i upoznao se s nadbiskupom Švedske crkve, kako bi obilježio 500. obljetnicu reformacije iz 1517. godine.

Švedska crkva nastala je za vrijeme reformacije i članica je Luteranske svjetske federacije. Danas ima dobar odnos s Katoličkom crkvom.