All Questions
prev
Predchádzajúce:2.50 Prečo je Ján Pavol II. taký dôležitý?
next
Ďalej:3.1 Prečo a ako by som sa mal/-a modliť?

2.51 Ako je usporiadaná švédska luteránska cirkev?

Cirkev v dvadsiatom storočí

Švédska cirkev je evanjelická, luteránska a národná cirkev. Má 6,4 milióna členov (takmer 70 percent obyvateľov). Bola založená počas luteránskej reformácie v roku 1517. Hlavou Švédskej cirkvi nie je pápež. Historicky bola vždy úzko spätá so švédskym štátom a monarchiou.

Katolíci a luteráni vo Švédsku majú spoločné dôležité veci: vieru v Boha vo Svätej Trojici, vzájomné uznávanie krstov a čítanie tej istej Biblie. Kým katolíci majú sedem sviatostí, luteráni majú iba dve: krst  a Eucharistiu. Od roku 1958 povoľuje Švédska cirkev svätenie žien. V roku 2016 navštívil Pápež František Švédsko a stretol sa s arcibiskupom Švédskej cirkvi, aby si pripomenuli 500. výročie reformácie v roku 1517.  

Švédska cirkev vznikla v čase reformácie a je členkou Svetového luteránskeho zväzu. V súčasnosti má s Katolíckou cirkvou dobrý vzťah