All Questions
prev
Předchozí:2.50 Proč je Jan Pavel II. tak důležitý?
next
Následující:2.52 Co je „Folkekirken“?

2.51 Jak funguje švédská luterská církev?

Církev ve 20. století

Církev ve Švédsku je národní evangelická církev luteránů a čítá 6,4 milionu věřících (skoro 70 % obyvatel). Byla založena po luterské reformaci v roce 1517. Hlavou církve ve Švédsku není papež. V minulosti byla církev úzce spojena se švédským státem a monarchií. 

Katolíci a luteráni mají ve Švédsku mnoho společného: víru v Boha jakožto Svatou Trojici, vzájemné uznávání křtu a čtení stejné Bible. Zatímco však katolíci mají sedm svátostí, luteráni uznávají pouze dvě: křest a eucharistii. Církev ve Švédsku také od roku 1958 umožňuje ženám kněžskou službu. Papež František navštívil Švédsko v roce 2016 a setkal se s arcibiskupem švédské církve, aby si společně připomněli 500. výročí Reformace (1517).

Švédská církev vznikla během Reformace a je členem Světové luterské federace. V dnešní době má s katolickou církví velmi dobré vztahy.