All Questions
prev
Prethodna:2.51 Kako djeluje Švedska luteranska Crkva?
next
Sljedeći:2.53 Kako se Katolička crkva vratila u Dansku?

2.52 Što je ’Folkekirken’?

Crkva u dvadesetom stoljeću

"Folkekirken" je naziv za dansku luteransku državnu crkvu. Oko 75% danskog stanovništva članovi su te Crkve, što ju čini najvećom vjerskom kongregacijom u Danskoj. Danska luteranska crkva potječe iz reformacije 1536. godine, kada je kralj prekinuo veze s papom, otpustio sve katoličke biskupe i preuzeo vođenje crkve. Danski ustav uspostavlja svoj položaj državne crkve i određuje da njezine poslove regulira parlament i ministar crkvenih poslova.

Na lokalnoj razini, danska državna crkva na mnogim je mjestima u dobrim odnosima s kršćanima drugih denominacija, uključujući i katolike. Mnogo različitih crkvenih denominacija u Danskoj čini napor da naviješta evanđelje u teškom vremenu, tijekom kojeg poruka lako zadire kroz buku.

Danska državna crkva, ‘Folkekirken’, najveća je vjerska zajednica u Danskoj i važna kulturna ustanova.