All Tweets
prev
Prethodna:3.35 Što su sakramenti?
next
Sljedeći:3.37 Silazi li Duh Sveti na nas po drugi put za vrijeme svete potvrde?

3.36 Koji je učinak krštenja?

Sakramenti

Krštenjem vodom, Bog nas usvaja kao svoju djecu. Od tog trenutka nadalje dio smo njegove Crkve, proširena obitelj kršćana. Osoba koja prima krštenje (ili njegovi roditelji) obećava da će dati sve od sebe kako bi živjela dobar kršćanski život i odbacila sve što je zlo.

Ovaj sakrament briše naš istočni grijeh, zlo koje smo naslijedili od naših predaka. Svi grijesi koje je krštena osoba počinila do tog trenutka, također se brišu i oprošteni su. Na taj način naš novi život, kao kršćanin, započinje čiste prošlosti! Od trenutka našeg krštenja [> 3.36], Duh Sveti pomaže nam da živimo kao dobri kršćani (1 Kor 12,13)

>Pročitaj više u knjizi 

 

Krštenjem postajemo djeca Božja i članovi Crkve. Istočni grijeh i naši osobni grijesi se brišu.