All Questions
prev
Ankstesnis:2.50 Kodėl šv. Jonas Paulius II toks svarbus?
next
Kitas:2.52 Kas yra Folkekirken?

2.51 Kaip veikia Švedijos liuteronų bažnyčia?

Bažnyčia XX a.

Švedijos bažnyčia yra Evangelikų liuteronų bei valstybinė bažnyčia, turinti 6,4 milijono narių (beveik 70 procentų gyventojų). Ji buvo įkurta per liuteronų Reformaciją 1517 m. Popiežius nėra Švedijos bažnyčios galva. Istoriškai ši bažnyčia yra glaudžiai susijusi su Švedijos valstybe ir monarchija.

Švedijoje katalikus ir liuteronus sieja svarbūs bendri dalykai: tikėjimas į Dievą Švenčiausiąją Trejybę, abipusis Krikšto pripažinimas ir to paties Šventojo Rašto skaitymas. Katalikai turi septynis sakramentus, o liuteronai – tik du: Krikštą ir Eucharistiją. Nuo 1958 m. Švedijos bažnyčia leidžia moterims tapti kunigėmis. 2016 m. popiežius Pranciškus lankėsi Švedijoje ir susitiko su Švedijos bažnyčios arkivyskupu, kad paminėtų 1517 m. Reformacijos 500-ąsias metines.

Švedijos bažnyčia atsirado Reformacijos metu ir yra Pasaulinės liuteronų federacijos narė. Šiandien ji palaiko gerus santykius su Katalikų Bažnyčia.