All Questions
prev
Ankstesnis:2.51 Kaip veikia Švedijos liuteronų bažnyčia?
next
Kitas:2.53 Kaip Katalikų Bažnyčia sugrįžo į Daniją?

2.52 Kas yra Folkekirken?

Bažnyčia XX a.

Folkekirken yra Danijos valstybinė liuteronų bažnyčia. Apie 75% Danijos gyventojų priklauso Folkekirken, todėl ji yra didžiausia Danijos religinė bendruomenė. Danijos liuteronų bažnyčia įkurta Reformacijos metu, 1536 m., kai karalius nutraukė ryšius su popiežiumi, pašalino visus katalikų vyskupus  ir perėmė vadovavimą bažnyčiai. Danijos konstitucijoje Folkekirken suteiktas valstybinės bažnyčios statusas ir nustatyta, jog jos reikalus tvarko parlamentas ir Bažnyčios reikalų ministras.

Vietos lygiu Danijos valstybinė bažnyčia daug kur palaiko gerus santykius su kitų denominacijų  krikščionimis, įskaitant katalikus. Daug skirtingų denominacijų Danijoje stengiasi skelbti Evangeliją šiuo sunkiu metu, kai žinią lengvai užgožia triukšmas.

Danijos valstybinė bažnyčia – Folkekirken – yra didžiausia Danijos religinė bendruomenė ir svarbi kultūrinė institucija.