2.52 Ano ang 'Folkekirken'?

The Church in the twentieth century

Ang 'Folkekirken' ay ang Danish Lutheran State Church. Sa paligid ng 75% ng populasyon ng Denmark ay mga miyembro ng Folkekirken na ginagawa itong pinakamalaking relihiyosong kongregasyon sa Denmark. Ang Simbahang Luterano ng Denmark ay nagsimula sa Repormasyon noong 1536 nang putulin ng hari ang mga koneksyon sa papa, pinatalsik ang lahat ng mga obispong Katoliko at kinuha ang pamumuno ng simbahan. Itinatag ng konstitusyon ng Denmark ang posisyon nito bilang Simbahan ng Estado at tumutukoy na ang mga gawain nito ay maaaring makontrol ng parlyamento at ng Ministro ng Ugnayan ng Simbahan.

Sa lokal na antas, sa maraming mga lugar ang Denmark State Church ay may mahusay na pakikipag-ugnay sa mga Kristiyano mula sa iba pang mga denominasyon, kabilang ang mga Katoliko. Maraming magkakaibang mga denominasyon ng simbahan sa Denmark ang nagsisikap na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga panahong mahirap, kung saan ang mensahe ay madaling mahuli sa ingay.

Ang Danish State Church, 'Folkekirken', ay ang pinakamalaking relihiyosong kongregasyon sa Denmark at isang mahalagang institusyong pangkultura.