All Questions
prev
Předchozí:2.51 Jak funguje švédská luterská církev?
next
Následující:2.53 Jak se katolická církev vrátila do Dánska?

2.52 Co je „Folkekirken“?

Církev ve 20. století

„Folkekirken“ je název dánské státní luterské církve. Přibližně 75 % dánského obyvatelstva patří k této církvi, která je tak největším církevním společenstvím v Dánsku. Dánská luterská církev se datuje až k Reformaci v roce 1536, kdy král přerušil styky s papežem, propustil všechny katolické biskupy a převzal vedení církve. Dánská ústava jí přiznává postavení státní církve a stanoví, že její záležitosti spravuje parlament a Ministerstvo pro rovnost a církev.

Dánská státní církev má na místní úrovni dobré vztahy s křesťany jiných vyznání, včetně katolíků. Mnoho dalších církevních společenství se v Dánsku snaží šířit evangelium v těžkých časech, kdy se jeho poselství snadno ztrácí v ruchu okolního světa. 

Dánská státní církev „Folkekirken“ je největším náboženským shromážděním v Dánsku a je také důležitou kulturní institucí.