DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.51 Jak działa Szwedzki Kościół Luterański?
next
Następny:2.53 Jak Kościół Katolicki powrócił do Danii?

2.52 Czym jest 'Folkekirken'?

Kościół w XX wieku

'Folkekirken' to Kościół Ewangelicko-Luterański Danii. Około 75% obywateli Danii to członkowie Folkekirken, co czyni go największym zgromadzeniem religijnym w kraju. Kościół ten powstał podczas Reformacji w roku 1536, kiedy to król Danii zerwał kontakty z papieżem, zdymisjonował wszystkich księży katolickich i przejął władzę nad kościołem. Duńska konstytucja określa status Kościoła Danii jako religii państwowej i stawia na czele jego interesów parlament oraz Ministra ds. Kościoła.

Na poziomie lokalnym Kościół Danii pozostaje w dobrych relacjach z kościołami innych wyznaniań, m.in. z katolikami. Wiele różnych wspólnot chrześcijańskich w Danii stara się głosić Ewangelię w tych niełatwych okolicznościach, gdy przekaz łatwo zostaje zagłuszony przez drobne różnice.

Dánská státní církev „Folkekirken“ je největším náboženským shromážděním v Dánsku a je také důležitou kulturní institucí.