DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:3.25 Što znače sve te geste, znakovi i boje?
next
Sljedeći:3.27 Koje vrste blagdana postoje tijekom godine?

3.26 Ima li Crkva vlastiti kalendar?

Liturgija

Crkvena godina započinje četiri nedjelje prije Božića, kada slavimo Isusovo rođenje. Tijekom crkvene ili liturgijske godine, kao vjernici dijelimo najvažnije trenutke Isusova života. Pažnja je posvećena i brojnim blagdanima koji slave Mariju i ostale svece.

Nedjelja je najvažniji dan u tjednu jer je Isus u nedjelju uskrsnuo od mrtvih. Stoga ga nazivamo i 'dan Gospodnji'. U nedjelju se od svih vjernika traži da dođu u crkvu, ako je to uopće moguće, kako bi mogli zajedno moliti i slaviti euharistiju.

Liturgijska godina počinje četiri nedjelje prije Božića. Slavlja uključuju svetkovine, blagdane i spomendane.
Mudrost Crkve

Što je liturgijska godina (crkvena godina)?

Liturgijska godina ili crkvena godina jest preklapanje tijeka godine s otajstvima Kristova života – od utjelovljenja do povratka u slavi. Liturgijska godina počinje s adventom, vremenom iščekivanja Gospodina. Svoj prvi vrhunac ima u božićnome vremenu. Svoj drugi, još veći vrhunac ima u uskrsnome slavlju otkupiteljske muke, smrti i uskrsnuća Kristova. Uskrsno vrijeme završava s Duhovima, silaskom Duha Svetoga na CRKVU. Uvijek nanovo crkvenu godinu prekidaju Gospodnji, Gospini ili svetački blagdani u kojima Crkva slavi Božju milost, koja je ljude privela k spasenju. [Youcat 186]

Što je središte liturgijskoga vremena?

Središte liturgijskoga vremena jest nedjelja, temelj i jezgra čitave liturgijske godine kojoj je vrhunac u godišnjemu slavlju Vazma, blagdana nad blagdanima. [KKKC 241]

Koliko je važna nedjelja?

Nedjelja je središte kršćanskoga vremena jer nedjeljom slavimo Kristovo uskrsnuće i svaka je nedjelja Uskrs u malome.

 

Ako se ukloni ili zanemari nedjelja, ostaju u tjednu samo još radni dani. Čovjek, koji je stvoren za radost, pretvara se u radnu životinju i u potroščkoga glupana. Mi se na zemlji moramo naučiti slaviti, inače ne ćemo imati s čim na nebu započeti. U nebu je nedjelja bez kraja. [Youcat 187]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Ostani s nama, Gospodine, br. 17

Najbolji način za ulazak u otajstvo spasenja, koja je prisutna u svetim "znakovima" ostaje ono vjerno slijeđenje razdoblja liturgijske godine. Pastiri bi se trebali zauzeti za tu „mistiološku“ katehezu tako dragu crkvenim naučiteljima, pomoću koje se vjernicima pomaže da razumiju značenje riječi i djela liturgije, da prijeđu iz njenih znakova u otajstvo, koju sadrži i ući u to otajstvo u svakom aspektu njihovog života. [Papa Ivan Pavao II., Ostani s nama, Gospodine, br. 17]