All Questions
prev
Prethodna:3.26 Ima li Crkva vlastiti kalendar?
next
Sljedeći:3.28 Je li Božić najveća svetkovina u godini?

3.27 Koje vrste blagdana postoje tijekom godine?

Liturgija

Liturgijska godina započinje Došašćem i božićnim razdobljemKorizma je razdoblje posta i pripreme za važan blagdan, kojeg slavimo na Uskrs, tj. Isusovo uskrsnuće. Uskrsno vrijeme završava nakon Uzašašća, na Duhove.

U „vremenu kroz godinu“ (ostatak liturgijske godine) pozvani smo naučiti živjeti sve više poput Božje djece, nakon što smo proslavili glavne blagdane usredotočene na Isusa. Postoje i blagdani kojima se slavi Marijasveci i anđeli. Posljednje nedjelje liturgijske godine slavimo blagdan Krista Kralja. Božje pravilo se ne temelji samo na zakonima, već na ljubavi.

 

Postoje mnoga slavlja kojima slavimo Isusa, anđele, Mariju i ostale svece. Oni nam pomažu da slavimo Boga našim životima.
Mudrost Crkve

Što je liturgijska godina (crkvena godina)?

Liturgijska godina ili crkvena godina jest preklapanje tijeka godine s otajstvima Kristova života – od utjelovljenja do povratka u slavi. Liturgijska godina počinje s adventom, vremenom iščekivanja Gospodina. Svoj prvi vrhunac ima u božićnome vremenu. Svoj drugi, još veći vrhunac ima u uskrsnome slavlju otkupiteljske muke, smrti i uskrsnuća Kristova. Uskrsno vrijeme završava s Duhovima, silaskom Duha Svetoga na CRKVU. Uvijek nanovo crkvenu godinu prekidaju Gospodnji, Gospini ili svetački blagdani u kojima Crkva slavi Božju milost, koja je ljude privela k spasenju. [Youcat 186]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Anđeo Gospodnji, 30. svibnja 2010.

Nakon uskrsnog razdoblja, koja je prošlu nedjelju završila Pedesetnicom, liturgija se vratila u „vrijeme kroz godinu“. To, međutim, ne znači da kršćani moraju biti manje posvećeni: doista, ulazeći u božanski život kroz sakramente, mi smo svakodnevno pozvani da budemo otvoreni za djelovanje Božje milosti, za napredak u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. [Papa Benedikt XVI., Anđeo Gospodnji, 30. svibnja 2010.]