All Questions
prev
Prethodna:3.23 Odakle potječu različiti oblici crkvene arhitekture?
next
Sljedeći:3.25 Što znače sve te geste, znakovi i boje?

3.24 Što je liturgija?

Liturgija

Riječ "liturgija" dolazi od grčkog jezika i znači „javna služba“. Liturgija je „cjelovitost simbola, pjesama i djela kojima Crkva očituje i izražava svoje štovanje Boga“ (Dom Guéranger). U liturgiji izražavamo ono u što vjerujemo, baš kao što naš govor tijela izražava ono što mislimo. Što je još važnije, u liturgiji primamo Božju milost i prisutnost.

Liturgija je nešto veće od nas samih; radi se o Bogu. Liturgija Rimokatoličke crkve ista je u cijelom svijetu. To znači da možete slaviti misu svugdje, čak i ako ne razumijete jezik: sve geste i postupci ostaju isti. Aplikacija #TwGOD može vam pomoći u tome: ona sadrži standardne tekstove mise na mnogim jezicima kako bi vam pomogla da sudjelujete u liturgiji, gdje god se nalazili.

 

Liturgija je javna molitva prema obredima Crkve. Na taj način izražavamo svoju vjeru u Boga i osobno ga susrećemo.
Mudrost Crkve

Što je liturgija?

LITURGIJA je službeno bogoštovlje (bogoslužje) CRKVE.

 

LITURGIJA nije događaj koji živi od dobrih ideja i zgodnih pjesama. Liturgija se ne stvara i ne izmišlja. Ona je nešto živo i izrasla je u vjeri tijekom stoljeća. Bogoslužje je svet, častan događaj. →LITURGIJA postaje izazovna kada se osjeti: sam je Bog prisutan u svetim znakovima i u dragocjenim, često vrlo starim, molitvama. [Youcat 167]

U čemu je bit svake liturgije?

→LITURGIJA je uvijek najprije zajedništvo s Isusom Kristom. Svako je bogoslužje, ne samo euharistijsko slavlje, slavlje Uskrsa u malom. Isus ga s nama slavi i otvara nam prijelaz iz smrti u život.

 

Najvažnije bogoslužje na svijetu bilo je pashalno bogoslužje, što ga je Isus sa svojim učenicima slavio na Posljednjoj večeri u predvečerje svoje smrti. Učenici su mislili da će Isus slaviti oslobođenje iz Egipta. Isus je, međutim, slavio oslobođenje čitava čovječanstva od vlasti smrti. U ono doba Izraelce je u Egiptu od anđela zatornika sačuvala “krv jaganjčeva”. Sada je Isus sam postao Jaganjac čija krv spašava čovječanstvo od smrti. Isusova smrt i uskrsnuće dokaz su da se može umrijeti, a ipak dobiti život. To je stvarni sadržaj svakoga kršćanskog bogoslužja. Sam Isus uspoređuje svoju smrt i uskrsnuće s oslobođenjem Izraela iz egipatskoga ropstva. Pashalno otajstvo, dakle, označava otkupiteljsko djelovanje Isusove smrti i uskrsnuća. Slično spasonosnoj krvi jaganjčevoj kod izlaska Izraelaca iz Egipta (Izl 12), Isus je istinski pashalni Jaganjac koji je spasio (otkupio) čovječanstvo iz ponora smrti i grijeha. [Youcat 171]

Koji je najdublji izvor liturgije?

Najdublji izvor LITURGIJE jest Bog u kojemu je vječno nebesko slavlje ljubavi – radost Oca, Sina i Duha Svetoga. Budući da je Bog ljubav, htio je da imamo udjela u slavlju njegove radosti i da nas obdari svojim BLAGOSLOVOM.

 

Naša zemaljska bogoslužja moraju biti slavlja puna ljepote i snage: slavlja Oca, koji nas je stvorio – stoga plodovi zemlje: kruh, vino, ulje i svjetlo, miris tamjana, sakralna glazba i divne boje, igraju tako važnu ulogu. Slavlja Sina, koji nas je otkupio – stoga kličemo jer smo oslobođeni, dišemo duboko u slušanju Riječi, postajemo snažni blagujući euharistijske darove. Slavlja Duha Svetoga, koji u nama živi – stoga iz svetoga bogoslužnog zborovanja proizlaze u preobilju utjeha, spoznanje, hrabrost, snaga i BLAGOSLOV. [Youcat 170]

Kako je Otac izvor i svrha liturgije?

U liturgiji nas Otac obasipa svojim blagoslovima u svomu utjelovljenom Sinu, za nas umrlom i uskrslom, te u naša srca izlijeva Duha Svetoga. Istodobno Crkva slavi Oca klanjanjem, hvalom i zahvaljivanjem te moli za dolazak njegova Sina i Duha Svetoga. [KKKC 221]

Što je Kristovo djelo u liturgiji?

U liturgiji Crkve Krist označuje i ostvaruje ponajprije svoje vazmeno otajstvo. Darom Duha Svetoga predao je apostolima i njihovim nasljednicima moć ostvarivanja djela spasenja po euharistijskoj žrtvi i sakramentima u kojima on sam djeluje kako bi svoju milost udijelio vjernicima svih vremena i po cijelome svijetu. [KKKC 222]

Kako u liturgiji djeluje Duh Sveti prema Crkvi?

U liturgiji se obistinjuje najuža suradnja Duha Svetoga i Crkve. Duh Sveti pripravlja Crkvu da susretne svoga Gospodina, vjeri zajednice doziva u pamet i objavljuje Krista, uprisutnjuje i posadašnjuje Kristovo otajstvo, sjedinjuje Crkvu s Kristovim životom i poslanjem te daje da se u njoj množe plodovi zajedništva. [KKKC 223]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 26. rujna 2012.

Što je liturgija? Ako otvorimo Katekizam Katoličke crkve... možemo pročitati da je riječ "liturgija" u početku značila: "služba u ime/u ime naroda". Ako je kršćanska teologija koristila ovu riječ grčkog svijeta, očito je to učinila razmišljajući o novom Božjem narodu rođenom od Krista, koji je otvorio ruke na Križu, kako bi ujedinio ljudska bića u miru jednog Boga. „Služba u ime naroda“, narod koji nije postojao sam od sebe, ali formiran je pashalnim otajstvom Isusa Krista. Doista, Božji narod ne postoji kroz srodstvo, mjesto ili zemlju. Umjesto toga, uvijek se rađa iz djelovanja Sina Božjeg i iz zajedništva s Ocem, koje on stječe za nas. [Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 26. rujna 2012.]