Alle Tweets
prev
Vorige:3.25 Wat betekenen die houdingen, gebaren en kleuren?
next
Volgende:3.27 Wat voor feesten zijn er door het jaar?

3.26 Heeft de Kerk een eigen tijdsindeling van het jaar?

Liturgie

Het kerkelijk jaar begint vier zondagen vóór Kerstmis, de geboorte van Jezus. Tijdens het kerkelijk of liturgisch jaar beleven we op een gelovige manier de belangrijkste momenten uit het leven van Jezus mee. Ook is er aandacht voor de feesten van Maria en andere heiligen.

De zondag is de belangrijkste dag van de week, omdat Jezus op een zondag is verrezen uit de dood. Dit noemen we ook wel de dag van de Heer. Op zondag wordt alle gelovigen gevraagd om, als dat maar enigszins mogelijk is, naar de kerk te komen om samen te bidden en de Eucharistie op te dragen.

> Lees meer in het boek

Het kerkelijk jaar begint vier zondagen vóór Kerstmis. Feestdagen zijn belangrijke ‘hoogfeesten’, eenvoudiger ‘feesten’, of ‘gedachtenissen’.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het liturgische jaar (kerkelijk jaar)?

Met het liturgische of kerkelijke jaar wordt aan de normale loop van het jaar een verdieping gegeven door de mysteries van het leven van Christus - van de menswording tot de wederkomst in heerlijkheid. Het liturgische jaar begint met de advent, de tijd van de verwachting van de Heer, vindt zijn eerste hoogtepunt in het kerstfeest en het tweede, nog grotere hoogtepunt in de viering van het verlossende lijden, sterven en verrijzen van Christus met Pasen. De paastijd eindigt met het pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest op de Kerk. Het liturgische jaar wordt steeds weer onderbroken door Maria- en heiligenfeesten, waarbij de Kerk Gods genade prijst, die de mensen tot het heil heeft gebracht. [Youcat 186]

Wat is het middelpunt van de liturgische tijd?

Het middelpunt van de liturgische tijd is de zondag, grondslag en kern van heel het liturgisch jaar, dat zijn hoogtepunt heeft in het jaarlijkse Paasfeest, het feest der feesten. [CCKK 241]

Hoe belangrijk is de zondag?

De zondag is het middelpunt van de christelijke tijd, want op zondag vieren wij de verrijzenis van Christus en iedere zondag is Pasen in het klein.

Als de zondag veronachtzaamd of afgeschaft wordt, kent de week alleen nog maar werkdagen. De mens, die geschapen is voor vreugde, verkommert dan tot werkdier of consumptieslaaf. Wij moeten op aarde echt leren feestvieren, anders weten we straks niets met de hemel te beginnen. In de hemel is het zondag zonder. [Youcat 187]