Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.25 Çka tregojnë ato gjeste, shenja dhe ngjyra?
next
Tjetra:3.27 Çfarë festash kemi gjatë vitit?

3.26 A e ka Kisha kalendarin e vet?

Liturgjia

Viti kishtar fillon katër të diela para Krishtlindjes, kur ne festojmë lindjen e Jezusit. Gjatë vitit kishtar ose liturgjik, ne bashkëndajmë si besimtarë momentet më të rëndësishme të jetës së Jezusit. Vëmendja i kushtohet gjithashtu një numri festash që i kushtohen Marisë dhe shenjtërve të tjerë.

E diela është dita më e rëndësishme e javës sepse Jezusi u ngjall nga vdekja në një të Dielë. Prandaj ne edhe e quajmë atë ‘dita e Zotit’. Të Dielën të gjithë besimtarëve u kërkohet të vijnë në kishë, nëse është e mundur, në mënyrë që ata të mund të luten së bashku dhe të kremtojnë Eukaristinë.

Viti liturgjik fillon katër të diela para festës së Krishtlindjes. Festat përfshijnë të kremte të rëndësishme, festa & përkujtime.
Urtësia e Kishës

What is the liturgical year (the Church year)?

The liturgical year, or the Church year, superimposes the mysteries of the life of Christ—from his Incarnation to his second coming in glory—on the normal course of the year. The liturgical year begins with Advent, the time of waiting for the Lord, and has its first high point in the Christmas season and its second, even greater climax in the celebration of the redemptive suffering, death, and Resurrection of Christ at Easter. The Easter season ends with the feast of Pentecost, the descent of the Holy Spirit on the Church. The liturgical year is repeatedly interrupted by feasts of the Lord, Mary and the saints, in which the Church praises God’s grace, which has led mankind to salvation. [Youcat 186]

Cila është qendra e kohës liturgjike?

Qendra e kohës liturgjike është e diela, themel dhe bërthamë e krejt vitit liturgjik, që e ka kulmin e vet në Pashkën e përvitshme, festa e festave. [KKKP 241]

How important is Sunday?

Sunday is the center of Christian time, for on Sunday we celebrate Christ’s Resurrection, and every Sunday is a miniature Easter.

If Sunday is disregarded or abolished, only workdays are left in the week. Man, who was created for joy, degenerates into a workhorse and a mindless consumer. We must learn on earth how to celebrate properly, or else we will not know what to do in heaven. Heaven is an endless Sunday. [Youcat 187]

Ja çfarë thonë Papët

Mënyra më e mirë për të hyrë në misterin e shëlbimit  të bërë të pranishëm në "shenjat" e shenjta, mbetet ajo e ndjekjes me besnikëri të çeljes së vitit liturgjik. Barinjtë  duhet të jenë të përkushtuar në atë katekezë "mistagogjike" aq të dashur për Etërit e Kishës, me anë të së cilës besimtarët ndihmohen për të kuptuar domethënien e fjalëve dhe veprimeve të liturgjisë, për të kaluar nga shenjat e saj te misteri që ato përmbajnë dhe për të hyrë në atë mister në çdo aspekt të jetës së tyre. [Papa Gjon Pali II, Mane nobiscum Domine, n. 17]