DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:3.25 Co oznaczają poszczególne gesty, znaki i kolory?
next
Następny:3.27 Jakie święta obchodzone są w ciągu roku?

3.26 Czy Kościół posiada własny kalendarz?

Liturgia

Rok kościelny zaczyna się cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem, kiedy to świętujemy narodziny Jezusa. Podczas roku kościelnego, czy też liturgicznego, jako wierzący uczestniczymy w najważniejszych chwilach z życia Jezusa. Obchodzimy również święta Maryjne oraz wspomnienia innych świętych.

Niedziela jest najważniejszym dniem tygodnia, ponieważ to w niedzielę Jezus powstał z martwych. Z tego powodu nazywamy ją Dniem Pańskim. W niedzielę wszyscy wierni udają się, jeśli to możliwe, na wspólną modlitwę i celebrację Eucharystii.

Rok liturgiczny rozpoczyna się 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Świętujemy ważne uroczystości, skromniejsze święta i wspomnienia.