DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:4.2 Što bih trebao učiniti sa svojim životom?
next
Sljedeći:4.4 Kako mogu slijediti Isusa i koji je poziv moj?

4.3 Što Bog traži od mene?

Poziv

Ako se pitaš što je Božja volja za tvoj život, onda traži svoje zvanje ili poziv. To znači da želiš razumjeti što te Bog poziva da činiš i što On traži od tebe. Ponekad ti je tvoje zvanje odmah jasno, ponekad moraš mnogo istraživati​. Dok tražiš, ključ svega je da istinski slijediš svoje srce.

Mnogo je različitih zvanja, ali samo je jedno za tebe. Bog želi da budeš sretan i zato ima plan za tebe. Bez obzira na tvoje zvanje, u tvom životu je potreban temeljni izbor: odabrati tražiti volju Božju i djelovati u skladu s tim.

Bog od tebe traži da radiš ono što on za tebe želi. Svatko ima vlastiti poziv: ako ga izabereš, postat ćeš istinski sretan!
Mudrost Crkve

U čemu se sastoji čovjekova društvena dimenzija?

Uz osobni poziv na blaženstvo, kao bitnu sastavnicu svoje naravi i svoga poziva, čovjek ima i društvenu dimenziju. Naime, svi su ljudi pozvani k istoj svrsi, samome Bogu. Postoji neka sličnost između zajedništva božanskih Osoba i bratstva što ga ljudi trebaju među sobom uspostaviti u istini i ljubavi. Ljubav prema bližnjemu neodjeljiva je od ljubavi prema Bogu. [KKKC 401]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Klement Aleksandrijski, Stromata

[Promjena] iz nevjere u vjeru - i povjerenje u nadu i strah je božanska. U stvari, vjeru smo otkrili kao prvi pokret prema spasenju; nakon čega nas strah, nada i pokajanje, napredujući u društvu s umjerenošću i strpljenjem, vode do ljubavi i znanja. [Sv. Klement Aleksandrijski, Stromata, 2. knjiga, 6. poglavlje (MG 8, 965)]