All Questions
prev
Prethodna:4.3 Što Bog traži od mene?
next
Sljedeći:4.5 Koji su primjeri pravih poziva?

4.4 Kako mogu slijediti Isusa i koji je poziv moj?

Poziv

Voliš li Isusa? Ako je tvoj odgovor na ovo pitanje „Da”, sljedeći korak je da se zapitaš, koji je Isusov plan za tebe. To možeš saznati samo slijedeći ga. Svatko ima svoj način postupanja, svoj poziv.

Jedno je sigurno: ako pronađeš svoje zvanje, zaista ćeš postati sretan. I ti možeš saznati što Isus namjerava za tebe: poduzetništvo, svećeništvo, odgajanje djece, ulazak u vjerski život.

 

Isus te pita: “Voliš li me?” Možda je tvoj poziv oženiti se ili postati svećenik, redovnik ili redovnica.
Mudrost Crkve

Kako je oblikovan Božji narod?

U Crkvi po božanskome ustanovljenju postoje sveti službenici koji su primili sakrament reda i tvore crkvenu hijerarhiju. Drugi se zovu laici. Ima i među jednima i među drugima onih koji se posvećuju na poseban način Bogu zavjetovanjem evanđeoskih savjeta: čistoće u beženstvu, siromaštva i poslušnosti. [KKKC 178]

Što je posvećeni život?

To je oblik života priznat od Crkve. To je slobodan odgovor na poseban Kristov poziv kojim se osobe potpuno posvećuju Bogu i teže prema savršenstvu ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. To je posvećenje obilježeno vršenjem evanđeoskih savjeta. [KKKC 192]

Što posvećeni život daje poslanju Crkve?

Posvećeni život sudjeluje u poslanju Crkve po punu predanju Kristu i braći, svjedočeći nadu kraljevstva nebeskoga. [KKKC 193]

Kako je jedna, sveta, katolička i apostolska Crkva uređena?

U Crkvi su LAICI i klerici (KLER). Kao djeca Božja svi su istoga dostojanstva. Oni imaju jednakovrijedne, ali različite zadaće. Poslanje je laika da u svemu svijetu izgrađuju kraljevstvo Božje. Njima su dodijeljeni posvećeni službenici (klerici) s poslanjem crkvenoga vodstva, pouke i posvećivanja. U oba životna stanja ima kršćana koji se na poseban način, u beženstvu, siromaštvu i poslušnosti, stavljaju Bogu na raspolaganje (npr. redovnici i redovnice).
 

Svaki je kršćanin dužan vlastittim životom svjedočiti evanđelje. Međutim, Bog je svakomu čovjeku dao njegov vlastiti put. Jednoga šalje kao LAIKA da izgrađuje kraljevstvo Božje u obitelji i u zvanju u svijetu. Za to mu u krštenju i POTVRDI daje potrebne darove Duha Svetoga. Druge poziva na pastirsku službu; oni trebaju voditi, poučavati i posvećivati narod. Tu zadaću nitko ne može sam sebi prisvojiti, sam ga Bog mora poslati te mu po ređenju dati svoju božansku snagu za izvršenje poslanja. Tako može djelovati u Kristovo ime i podjeljivati SAKRAMENTE. [Youcat 138]

Zašto Isus hoće da neki ljudi trajno žive u siromaštvu, bezbračnoj čistoći i poslušnosti?

Bog je ljubav. On čezne za našom ljubavlju. Jedan način predanja Bogu u ljubavi jest živjeti poput Isusa – naime, u siromaštvu, čistoći i poslušnosti. Tko tako živi, Slobodan je glavom, srcem i rukama za Boga i ljude.
 

Uvijek nanovo susrećemo ljude koji su dopustili da ih Isus potpuno zahvati, tako da “radi kraljevstva Božjega” (Mt 9,12) sve daju za Boga – čak i tako lijepe darove kao što su posjed, samoopredjeljenje i bračna ljubav. Takav život, po EVANĐEOSKIM SAVJETIMA, u siromaštvu, ČISTOĆI i poslušnosti, svim kršćanima pokazuje da ovaj svijet nije sve. Ljudi će konačno biti sretni tek kada se s božanskim Zaručnikom susretnu “licem u lice”. [Youcat 145]

Koliko stupnjeva ima sakrament svetoga reda?

Sakrament svetoga reda ima tri stupnja: BISKUP (episkopat), SVEĆENIK (prezbiterat), ĐAKON (đakonat). [Youcat 251]

Zašto je Bog odredio muškarca i ženu jedno za drugo?

Bog je odredio muškarca i ženu jedno za drugo da “više ne budu dvoje, nego jedno” (Mt 19,6). Na takav način trebaju živjeti ljubav, biti plodni i tako sami postati znak Boga koji nije ništa drugo doli preobilna ljubav. [Youcat 260]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Obraćanje talijanskoj mladeži, 8. studenog 1978.

Želim vam izraziti, uz intenzitet osjećaja ljubavi, nadu. Da, moja nada, jer ti si obećanje sutra. Vi ste nada Crkve i društva. Zamišljajući vas, mislim s strepnjom i pouzdanjem o onome što vam je na raspolaganju u životu i o onome što ćete biti u svijetu sutra, i želim da vas ostavim kao popudbina za vaše živote, tri misli: potražite Isusa, ljubite Isusa, svjedočite Isusa. [Papa Ivan Pavao II., Obraćanje talijanskoj mladeži, 8. studenog 1978.]