DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.2 Çfarë duhet të bëj me jetën time?
next
Tjetra:4.4 Si mund ta ndjek Jezusin dhe cila është thirrja ime?

4.3 Çfarë më kërkon Zoti?

Thirrja

Nëse po pyesni se cili është vullneti i Zotit për jetën tuaj, atëherë jeni duke kërkuar thirrjen ose prirjen tuaj. Kjo do të thotë që ju doni të kuptoni se çfarë Zoti ju thërret të bëni dhe çfarë kërkon nga ju. Ndonjëherë thirrja juaj është menjëherë e qartë, ndonjëherë ju duhet të bëni shumë kërkime. Ndërsa jeni duke kërkuar, çelësi është të ndiqni vërtet zemrën tuaj.

Ka shumë thirrje të ndryshme, por vetëm një është e përshtatshme për ju. Zoti dëshiron që ju të jeni të lumtur, dhe për këtë arsye ka një plan për ju. Cilado qoftë thirrja juaj, ajo kërkon një zgjedhje themelore në jetën tuaj: të zgjidhni të bëni vullnetin e Zotit dhe të veproni në përputhje me rrethanat.

Zoti ju kërkon të bëni atë që Ai do për ju. Secili prej nesh e ka një thirrje: duke bërë zgjedhjen e duhur, ju do të ndiheni me të vërtetë i lumtur.
Urtësia e Kishës

Në çfarë qëndron përmasa shoqërore e njeriut?

Bashkë me thirrjen vetjake për lumni, njeriu ka përmasën shoqërore si përbërës thelbësor të natyrës dhe të thirrjes së vet. Në fakt, të gjithë njerëzit janë të thirrur për të njëjtin qëllim, që është vetë Hyji; ka njëfarë ngjashmërie midis bashkësisë së Personave hyjnorë dhe vëllazërisë që njerëzit duhet të lidhin mes tyre në të vërtetë dhe në dashuri; dashuria ndaj të afërmit është e pandashme nga dashuria për Perëndinë. [KKKP 401]

 

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

 [Ndryshimi] nga mosbesimi në besim dhe besimi te shpresa dhe frika, është hyjnor. Dhe, në të vërtetë, besimi është zbuluar nga ne për të qenë lëvizja e parë drejt shëlbimit ; pas së cilës frika, shpresa dhe pendimi, duke përparuar në shoqëri me maturinë  dhe durimin, na çojnë drejt dashurisë dhe dijes. [Shën Klementi i Aleksandrisë, Stromata, Bk. 2, Kap. 6 (MG 8, 965)]