All Questions
prev
Předchozí:4.2 Co bych měl/a dělat se svým životem?
next
Následující:4.4 Jak můžu následovat Ježíše a k čemu mě volá?

4.3 Co ode mě Bůh žádá?

Povolání

Říkáš si někdy: „Co mám dělat?“ Nebo konkrétněji: „Co ode mě Bůh žádá? Jaká je Boží vůle v mém životě?“ Tyto otázky znamenají, že se snažíš ve svém životě objevit, k čemu tě Bůh volá. Někdy je tvé povolání hned jasné, někdy ho musíš víc hledat. Důležitým klíčem v tomto hledání je upřímně naslouchat svému srdci.

Je mnoho rozličných poslání, ale jedno z nich je pro tebe to pravé. Bůh chce, abys byl šťastný/á, a proto má pro tebe plán. Ať je tvé povolání jakékoliv, vyžaduje zásadní životní rozhodnutí: rozhodnutí hledat Boží vůli a jednat podle ní.

Bůh tě žádá, abys dělal/a to, co pro tebe chce. Každý má své vlastní povolání: když si ho zvolíš, budeš skutečně šťastný/á.
Moudrost církve

V čem spočívá společenský rozměr člověka?

Člověk má zároveň s osobním povoláním k blaženosti společenský rozměr, který je podstatnou součástí jeho přirozenosti a povolání. Všichni lidé jsou povoláni k témuž cíli, kterým je sám Bůh; existuje jistá podobnost mezi společenstvím božských osob a bratrstvím, které mají lidé mezi sebou vytvářet v pravdě a lásce; láska k bližnímu je neoddělitelná od lásky k Bohu. [KKKC 401]

Co k tomu říkají církevní otcové

Proměna od nevíry k víře a k důvěře v naději a bázni je božská. Vpravdě zjišťujeme, že víra je prvním krokem ke spáse. Poté nás bázeň, naděje a pokání společně s uměřeností a trpělivostí postupně vedou k lásce a poznání. [Sv. Klement Alexandrijský, Stromata, kniha 6, kap. 14 (MG 9, 329)]